Sdílená ekonomika a její potenciál

Publikováno uživatelem

Pro jedny je využívání služeb na bázi on‑line platforem samozřejmostí už řadu měsíců, druzí volají po přísné regulaci a sjednocení pravidel s tradičními modely poskytování služeb. Fenomén sdílené ekonomiky už se pevně usadil i v České republice a, stejně jako na celém světě, i u nás otřásá zavedenými pravidly. Zdaleka se nevztahuje pouze na přepravní služby nebo […]

Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 18.týden 2018

Publikováno uživatelem

Evropská komise dne 2. 5. 2018 předložila návrh víceletého finančního rámce na období 2021 – 2027. Pro nadcházející období navrhuje rozpočet ve výši 1 135 miliard eur v prostředcích na závazky(vyjádřeno v cenách roku 2018), což odpovídá 1,11 % hrubého národního důchodu (HND) EU-27. Komise vymezuje nové priority, u kterých navrhuje navýšení finančních prostředků. To se týká oblastí, jako je digitální ekonomika, výzkum a inovace, mládež, ochrana vnějších […]

Měsíční novinky z WBCSD 04/2018 (anglicky)

Publikováno uživatelem

Dear, WBCSD’s annual Liaison Delegate Meeting is a truly global event, with sustainability leaders from across the world visiting Montreux, Switzerland from 16-19 April for this year’s event. Among more than 400 attendees were 107 Liaison Delegates from WBCSD member companies, 37 Global Network partners and eight Council Members, making this the biggest group of sustainability professionals […]

Chytrá udržitelnost ve společenském kontextu digitalizace

Publikováno uživatelem

Přinášíme rozhovor s Petrem J. Kalašem, spoluzakladatelem a viceprezidentem české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Během svého předchozího působení ve funkci Ministra životního prostředí zastával i roli místopředsedy vládní Rady pro udržitelný rozvoj. Současně působí jako poradce a konzultant ve státní správě i v soukromém sektoru především v oblastech energetiky, životního prostředí a inovativních technologií. Zcela […]

Technologické trendy pro inteligentní města

Publikováno uživatelem

Rodger Lea, Sense Tecnic Článek poskytuje základní přehled klíčových technologií pro inteligentní města (Smart Cities) a popisuje klíčové technologické trendy, které stimulují jejich rozvoj. Zmíněna je rovněž důležitost standardizace a obchodní aspekty ovlivňující zavádění technologií. Na závěr jsou shrnuty hlavní postřehy a doporučení, které souvisí s úspěšným budováním inteligentních měst. Číst článek Zdroj: Sdělovací technika

Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství Pardubického kraje za rok 2016-2017

Publikováno uživatelem

Srdečně Vás zveme na slavnostní vyhlášení a předání cen Středa 9. 5. 2018 v 10 hodin, Rytířské sály, Zámek 1, 530 02 Pardubice Svou účast potvrďte na e-mail: katerina.halova@suspk.cz Slavnostní vyhlášení letos  již osmého ročníku soutěže Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství Pardubického kraje proběhne ve středu 9. 5. 2018 v Zámku Pardubice. Soutěž pořádají Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pk pod garancí Ministerstva dopravy ČR, […]

Cenu CBCSD Inovace pro udržitelný rozvoj získal Český ostrovní dům a projekt Hydal od Nafigate

Publikováno uživatelem

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) ve čtvrtek 19. dubna ve Španělském sále Pražského hradu udělila ocenění za Inovace pro udržitelný rozvoj. Cenu předal v rámci 25. ročníku soutěže MANAŽER ROKU Jan Žůrek, prezident CBCSD spolu se zástupci partnerských firem ocenění, generálním ředitelem ČEZ Distribuce Richardem Vidličkou a předsedou představenstva společnosti ČEPS Janem Kalinou. V kategorii Chytrá energetika […]

Plán akcí Pracovní skupiny Smart life

Publikováno uživatelem

10. dubna, Praha Smart City – domov chytrých domácností Environmentální optimalizace a sociální interakce ve městech a aglomeracích jako nezbytný předpoklad udržitelnosti jejich dalšího rozvoje. 23. května, Praha iCT Day 2018 Tradiční konference zaměřená na oblast zabezpečení soukromí, ochranu osobních údajů a národní bezpečnost v globálním kyberprostoru 21. století. květen, Praha Současnost a budoucnost IoT Konference zaměřená na problematiku […]

Pozvánka na XIV. ročník mezinárodní konference

Publikováno uživatelem

ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 25. 4.–26. 4. 2018, Kongresové centrum Brno Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné přístupy k dosahování cílů udržitelného rozvoje, výsledky projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výzkumem. Všechny příspěvky budou otištěny ve sborníku konference a dle časových možností bude umožněno jejich přednesení v rámci programu, který bude upřesněn v průběhu […]