Společně s nejvýznamnějšími asociacemi působícími v oblasti skladování energie v Evropě, jsme se připojili k výzvě iniciované Flow Batteries Europe a směřované na představitele francouzského předsednictví a klíčové zpravodaje v Evropském parlamentu. Společně požadujeme více ustanovení o skladování energie obecně, a zejména o dlouhodobém skladování v balíčku Fit for 55. Domníváme se, že pro zaručení nárůstu energie pocházející z obnovitelných zdrojů v souladu s cíli EU v oblasti dekarbonizace je nezbytné zajistit, aby nárůst byl doprovázen odpovídajícími řešeními i v oblasti skladování energie.