Stáhnout (PDF, 1.39MB)

Dne 17. prosince 2016 se na půdě Lichtenštejnského paláce uskutečnila již tradiční akce Rady vlády pro udržitelný rozvoj Fórum pro udržitelný rozvoj 2015 s podtitulem Česká republika 2030 – priority rozvoje České republiky v měnícím se světě. Své zastoupení na fóru měla i Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), a to nejen jako odborná veřejnost v řadách publika, ale především za řečnickým stolem fóra. Konferenci zahájili ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, šéfporadce premiéra ČR Vladimír Špidla, šéfporadce ministra životního prostředí a vicepresident CBCSD Petr J. Kalaš a Georg Rebernig, ředitel rakouského Spolkového úřadu pro životní prostředí.

Letošní ročník fóra se konal v kontextu přijetí významných milníků globálního rozvoje – nového rozvojového rámce OSN Agenda 2030 a klimatické dohody. Diskutovaly se dlouhodobé priority rozvoje České republiky a aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje z roku 2010. Cílem aktualizace strategického rámce je příprava nového zastřešujícího dokumentu k rozvoji České republiky do roku 2030. Pracovním názvem tohoto dokumentu je Česká republika 2030.

Petr Kalaš v souvislosti se strategickým rámcem upozornil, že ČR je součástí širších geopolitických celků a životní styl a rostoucí spotřeba obyvatel a domácností představují výraznou environmentální zátěž nejen pro ČR. „Je proto důležité, že součástí naší práce na aktualizaci strategického rámce je i analýza megatrendů, na jejíž formulaci se podílí široká veřejnost i soukromý sektor.“ Právě role soukromého sektoru na zavádění principů udržitelného rozvoje do praxe fungování celé společnosti se v diskuzních panelech ukázala jako klíčová. Zmínit ji nezapomněl ani Vladimír Špidla: „Cesta bude úspěšná jen tehdy, když se do ní zapojí všechny subsystémy společnosti a mimořádná odpovědnost platí podnikatelskému sektoru jako takovému.“

Jan Žůrek, který v diskuzním panelu reprezentoval v rámci České podnikatelské rady právě soukromý sektor, vysvětlil, že v ČR máme konkurenceschopný podnikatelský sektor, ale máme slabiny v institucích a vládách, které nejsou tak rychlé a pružné jako podniky. Soukromý sektor si tak hledá cestu v podmínkách, kdy má dlouhodobé cíle, ale chybí mu parametry fungování prostředí.

Petr Lebeda, ředitel think-tanku Glopolis, navazuje, že „udržitelnost je právě o dlouhodobé konkurenceschopnosti. Je to parametr podnikání a měl by tak být vnímaný. Cíle udržitelnosti se nedají naplnit bez efektivních partnerství, centrálního ukotvení za pomoci politické autority a bez propojování uzlů na všech úrovních – neboť napříč sektory nejsme zvyklí pracovat s lidmi z jiných oborů a sektorů.“

Více o konkrétních Cílech udržitelného rozvoje najdete na www.udrzitelny-rozvoj.cz, více o České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj a vizi pro rok 2050 najdete na www.cbcsd.cz.

Veronika Žurovcová

Kontakt:
Ing. Ivo Gajdoš
gajdos@cma.cz
+420 602 446 699