Schéma obchodování s emisemi (EU ETS) považuje Evropská komise za „základní kámen“ politiky EU v boji proti změně klimatu a klíčový nástroj pro nákladově efektivní snižování emisí skleníkových plynů. Prostřednictvím tohoto tržního mechanismu se podařilo stanovit cenu uhlíku. Nyní jej v rámci revize zamýšlí rozšířit na další oblasti.

Tento záměr avizovala Komise již dříve. Chce tak rozšířit obchodování s emisními povolenkami na sektory silniční dopravy a budov. Tato možnost se však během květnového summitu nesetkala s pozitivním ohlasem u většiny členských zemí EU. Někteří z účastníků sdíleli obavy, že zavedení tržního mechanismu v těchto sektorech bude mít negativní dopad zejména na ekonomicky slabší občany EU. Vyjádřili přesvědčení, že spíše než tržní mechanismus jsou pro tyto sektory vhodná opatření regulatorního rázu.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans v této souvislosti vyslovil názor, že rozšíření EU ETS na odvětví silniční dopravy a budov musí být doprovázeno zvláštním fondem, který bude zohledňovat dopad na nejzranitelnější občany EU. Stejně jako německá kancléřka Angela Merkelová je i on přesvědčen, že k dosažení emisních cílů v těchto sektorech je zapotřebí využít jak tržního přístupu obchodování s emisemi, tak i emisních norem.

Zároveň zdůraznil, že cíl 55% snížení emisí skleníkových plynů je jasný, a pokud se na něm tato odvětví nebudou podílet, snížení by se muselo realizovat jinde.Ředitelka DG Trade Sabine Weyandová v souvislosti s navyšováním klimatických ambicí uvedla, že do budoucna bude nutné snižovat počet povolenek, jelikož tak lze regulovat jejich cenu.

V širším mezinárodním rozměru přináší stanovení ceny uhlíku další výzvy. Se schématem obchodování s emisními povolenkami je úzce propojen mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), jehož návrh je také součástí balíčku Fit for 55.

Zdroj: www.cez.cz