Vážení a milí přátelé INCIEN,

podzimní rovnodenností přišel čas i na vyvážení množství aktivit, kterému jsme se v INCIEN v posledních měsících věnovali s mírou Vaší informovanosti. Osobně mám totiž obrovskou radost jednak z konference ODPAD ZDROJEM i byznysově laděného setkání Circular Economy: It’s CEOs agenda, kterou jsme s napětím sil zvládli zorganizovat pro téměř plný počet hostů v prvních týdnech září. V měsíci, který je pro nás znamením nových začátku a ve kterém se nám podařilo odstartovat první české Memorandum pro cirkulární zadávání i nový pilotní provoz portálu PRO REGIONY, v rámci kterého máme v plánu reflektovat zkušenosti pěti let naší tvrdé práce pro téma cirkulární ekonomiky. Dává totiž znát změnu, kterou v INCIEN cítíme jako nutnou. Z upínání pozornosti na téma odpadů se zaměřujeme na bod, který považujeme za klíčový – změny přístupu k nákupům. Jen tak můžeme dát impuls dodavatelům, lokálním firmám i designérům, že trh chce každou korunou investovat do pozitivní změny. Každou zakázkou i nákupem můžeme dostávat cirkulární kritéria v život. A já Vás tímto srdečně zvu na první zcela online Kurz cirkulárního zadávání, který je pro všechny, kteří chtějí osvěžit svoje kompetence – ať už jste zástupcem veřejné či soukromé sféry.

S úctou k Vašim vlastním často velmi pokrokovým aktivitám i s přáním pevného zdraví

za tým INCIEN Soňa

Na čem v INCIEN pracujeme

Konference Odpad zdrojemSměřování veřejných zakázek k větší udržitelnosti potvrzuje i memorandum podepsané na konferenci Odpad zdrojem

Letošní konference Odpad zdrojem, kterou pořádáme již pátým rokem, letos navíc ve spolupráci se sesterskou organizací CIRA Advisory, představila kromě pražského cirkulárního skenu a nového projektu ProRegiony.cz hlavně aktuální téma odpovědného veřejného zadávání, ve kterém se jednotlivé výstupy propojovaly. Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na našem Facebooku.

Circular Economy: It's CEO's Agenda!Ředitelé nadnárodních korporací i českých firem společně prohlašují, že cirkulární ekonomika je jejich odpovědností

Hned týden po konferenci Odpad zdrojem jsme se sešli v pražském Operu s řediteli českých poboček nadnárodních korporací jakými jsou Coca-Cola HBC, IKEA či Nestlé a předními představiteli tuzemského udržitelného byznysu – Nafigate Cosmetics, Nano Energies, Impact Hub, CIRAA a dalšímiorganizacemi na konferenci Circular Economy, It’s CEO’s Agenda! Firmy ukázaly, že oběhové hospodářství a udržitelnost pro ně už dávno nejsou pouze trendem, ale dlouhodobou strategií, skrze kterou už teď řídí svoje firmy.

Deklarace šestrné stavebnictvíLídři stavebnictví vyzvali vládu ke změnám, které podpoří šetrné budovy

Stavebnictví má obrovský multiplikační efekt, a proto by se mohlo stát motorem restartu ekonomiky. Šetrná výstavba a renovace budov nám kromě nastartování ekonomiky může pomoci přiblížit se ke klimatickým cílům, které si stanovila Evropa. I proto jsme se přidali k deklaraci České rady pro šetrné budovy, kterou již podepsalo více než 80 členských firem z oboru šetrného stavebnictví i nečlenských organizací a společností.

Cirkulární webinářeSpouštíme INCIEN Akademii

Po pěti letech propagace tématu cirkulární ekonomiky v Česku konsolidujeme své vzdělávací a osvětové aktivity a zahajujeme činnost INCIEN Akademie. Její kurzy jsou navržené pro jak pro veřejnost, tak školy, firmy i města a obce a nabízí výukové programy, školení nebo webináře dle potřeb zájemců.

Více o našich projektech >>

Kde se můžeme potkat?

26. 11. 2020 Cirkulární (bio)ekonomika

Na listopad plánujeme konferenci Cirkulární (bio)ekonomika, na které představíme výstupy projektu Cirkulární ekonomika jako příležitost pro ČR. Na programu bude diskuse o současném stavu českého lesnictví a zemědělství, představení cirkulárních principů v těchto sektorech a debata o potenciálu pro rozvoj bioekonomiky v Česku. Více informací a program budeme postupně aktualizovat v kalendáři na webu.

Chci vidět všechny akce >>

Spustili jsme registrace na kurz Cirkulární zadávání 📝

V rámci nové platformy INCIEN Akademie spouštíme od 22. října kurz Cirkulární zadávání, kterým chceme dosáhnout změny již od samého začátku celého cyklu – poptávky a nákupu. V rámci deseti tříhodinových online seminářů vám odborníci z praxe z nejrůznějších oblastí představí a vysvětlí vše okolo cirkulárních zakázek od pojetí cirkulární ekonomiky jako takové, přes legislativu, stavebnictví, re-use centra po konkrétní kroky, jak a kde s cirkulárními aspekty v zakázkách začít.

Registrovat se na kurz 👉

Novinky z cirkulární ekonomiky

INCIEN v médiích