Nyní existuje dostatek důkazů, že příroda hraje klíčovou roli při vzniku i zotavení pandemie COVID-19. Publikace ukazuje, že transformace udržitelnosti, jejímž prostřednictvím budujeme náš svět v souladu s přírodou je nejlepší sázkou lidstva pro nadcházející desetiletí. Zpráva dospěla k závěru, že potravinový systém příznivý l přírodě je nejúčinnějším způsobem, jak vybudovat odolnost proti budoucím hrozbám, včetně nových pandemií.

 

There is now ample evidence that nature plays a key role in the COVID-19 pandemic’s emergence and recovery. Our latest White Paper “COVID-19: a dashboard to rebuild with Nature”, proposes a dashboard based on the two core planetary boundaries of climate change and nature loss.

Co-authored with Future Earth, the Stockholm Resilience Center and the Potsdam Institute on Climate, the paper demonstrates that a sustainability transformation through which we rebuild our world differently with nature is humanity’s best bet for the coming decades.

The report concludes that a nature positive food system is the most effective way to build resilience against future shocks, including new pandemics.

View the publication.

 

Zdroj: www.wbcsd.org