Evropská komise dne 31. října zveřejnila již čtvrtý seznam projektů společného zájmu pro propojenou evropskou energetickou síť. Mezi vybranými projekty je i pět projektů vnitrostátního vedení společnosti ČEPS.

Projekty společného zájmu (PCI) jsou projekty energetické infrastruktury, které propojují energetické systémy členských států EU a jsou nezbytné pro realizaci prioritních koridorů. Jejich cílem je podpořit naplňování energetické politiky EU a dosažení cílů v oblasti klimatu.

Výběr projektů pro čtvrtý seznam PCI odráží rostoucí úlohu obnovitelné elektřiny v energetickém systému a potřebu posílení sítí umožňující integraci obnovitelných zdrojů a přeshraniční obchod. Většina projektů (více než 70 %) je z oblasti elektrické energie a inteligentních sítí.

Mezi projekty PCI bylo zařazeno i pět projektů ČEPS (vnitrostátní vedení Vernéřov-Vítkov, Vítkov-Přeštice, Přeštice-Kočín, Kočín-Mírovka a Mírovka-V413). Prioritní za řazení zaručuje projektům postavení nejvyššího národního významu a režimu, ve kterém se na ně vztahují specifická ustanovení směřující k urychlení povolovacích procedur. Projekty také mohou po splnění podmínek obdržet finanční podporu EU.

Evropská komise přijala seznam PCI formou aktu v přenesené pravomoci. Evropský parlament a Rada nyní budou mít dva měsíce na případné připomínky.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU