Odborný kulatý stůl určený ředitelům výrobních firem zejména z oblasti automotive zaměřený na digitalizaci a práci s daty jako účinné nástroje pro řízení firmy v dnešní turbulentní době.

Akce se bude konat 18. listopadu od 10 hodin u nás na CIIRC.

Současná doba je pro firmy automobilového průmyslu výzvou. Nikdy nebyly na vedení kladeny takové nároky z hlediska flexibility, schopnosti adaptace na změny, orientace v nových podmínkách. Je třeba vyhodnotit stále větší rostoucí množství faktorů pro správné rozhodnutí. Digitalizace a virtualizace výroby v tomto může nesmírně pomoci.

Není třeba objemných investic do nových technologií, na ně ostatně firmy v současné době v naprosté většině případů nemají dostatek finančních prostředků. Řešením je pro firmu cenově dostupné digitální řešení, které jí umožní posunout se v oblasti, která je pro ni klíčová.

Přijďte si poslechnout inspirativní příklady z praxe “jak na to”, a diskutovat s našimi odborníky o možnostech pro Vaši firmu. Vybrali jsme diskutující jak z průmyslové tak akademické sféry a věříme, že dané příspěvky pro Vás budou inspirací k načerpání nápadů pro Vaší firmu. Samozřejmě se budete moci do diskuse zapojit a zeptat se na vše, co aktuálně řešíte nebo Vás trápí.

Součástí bude i prohlídka Testbedu CIIRC – tzv. digitálního hřiště, kde je možné provádět simulace před zavedením daných řešení do výroby k ověření jejich přínosu. K dispozici pro Vaše otázky Vám budou během prohlídky ředitelé obou částí – tj. pro práci s daty/AI a strojového učení.

Na kulatý stůl Vás zve partner ČMA – CIIRC

Více informací a registrace