Francie dne 12. října zveřejnila pětiletý investiční plán ve výši 30 miliard eur zaměřený na rozvoj průmyslové konkurenceschopnosti a nových technologií. Mezi priority patří rozvoj jaderné energetiky, do které hodlá investovat jednu miliardu eur, a to zejména na technologii malých modulárních reaktorů (SMR).

Vzhledem k nezbytnosti dekarbonizace průmyslu zamýšlí vláda Francie podpořit výstavbu továren na baterie pro elektromobily (gigafactory) nebo výrobu vodíku elektrolýzou. Francie má ambici stát se v roce 2030 „ lídrem zeleného vodíku“, který najde uplatnění v ocelářském, cementářském či chemickém odvětví. Celková investice do dekarbonizace průmyslu by měla dosáhnout částky 8 miliard eur.

Do budoucnosti dopravy bude Francie v příštích pěti letech investovat téměř 4 miliardy eur. Za cíl si dává vyrobit do roku 2030 dva miliony elektromobilů a hybridních vozidel. Kromě toho investice půjdou na francouzský projekt vývoje a výroby nízkouhlíkového letadla.

Nemalá částka investičního plánu je vyčleněná rovněž na oblast elektroniky, resp. zajištění dodávek čipů. Do roku 2030 hodlá Francie zdvojnásobit svoji výrobu elektroniky.

Zdroj: www.cez.cz