Diskuzní fórum k aktuálním otázkám energetiky vyplývajícím z balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“

Pořádá:  CBCSD – Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj,  Pracovní skupina Energetika
Datum konání:  pondělí – 4. června 2018 od 14 do 16 hod.
Místo: ENVIROS – člen CBCSD, Dykova 10, Praha 2
Moderátor:  Ing. Jiří Gavor

 

Úvodní referáty:

 • Klimaticko energetické strategie vybraných evropských zemí
  (Rakousko, Švýcarsko, VB) účast rakouského a britského zástupce v jednání
 • Klimaticko energetický rámec do r. 2030 z pohledu energetické společnosti
  ČEZ, E.ON, Innogy
 • Energetická spotřeba zemí EU k r. 2016 – CZ, Austria, UK
  (5.2.2018 vydal EUROSTAT zprávu o spotřebě energie v EU a jejích členských státech v r. 2016; dále pak údaje o vývoji spotřeby energie členských států v období 1996 -2006 a 2006-2016; dále pak vývoj EE podle hodnocení ODYSSEE-MURE)
 • Úspory energie v ekonomice ČR v rámci evropských plánů
  (SP ČR zveřejnil studii zpracovanou společností ENVIROS, člena CBCSD, ENERGETICKÉ ÚSPORY DO ROKU 2030 DLE CÍLŮ EU: POTENCIÁL, NÁKLADY A DOPADY NA EKONOMIKU, ZAMĚSTNANOST A VEŘEJNÉ ROZPOČTY. Studie uvádí technický a ekonomický potenciál úspor konečné spotřeby energie u 37 úsporných opatření, pro které byly zjištěny jejich technicko-ekonomické parametry)
 • Úspory energie a využití OZE z pohledu IEA
  Ing. Vladimír Kubeček
 • Decentralizovaná energetika
  (aspekty legislativní, strategické a enviromentální)
  ČEZ, ČEZ ESCO, E.ON, Innogy
 • Čistá mobilita
  (cíle nízkoemisní mobility, EU a národní strategie)
  Ing. Emanuel Šíp, člen CBCSD
 • Pohled ERÚ na decentralizaci energetiky a úspory energie
  (role regulátora v procesu změn energetického sektoru)
  Ing. Vladimír Vlk
 • Zapojení V&V, příklady správné praxe

(Technologická platforma Udržitelná energetika, inovativní domácí a evropské realizace opatření k zvýšení EnEf a úsporám energie)
K diskuzi jsou zvaní experti pro jednotlivé tématické okruhy, státní tajemník pro EU, zástupce MPO a MŽP, cca 20 osob
Doba trvání: 2 hod.
Výstup: TZ, prezentace účastníků na webu CBCSD

 

Organizace Diskuzního fóra: Ing. Irena Plocková, vedoucí PS CBCSD – Energetika
Přihlášky na:
iplockova@seznam.cz
Účast zdarma – po potvrzení mailem (do kapacity zasedací místnosti)

Původní pozvánka