16. – 19. 4. 2018 v Montreux

Konference Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj se konala za účasti více jak 400 členů z řad mezinárodních korporací, národních podnikatelských rad a pozvaných hostů mezi 16.-19.4. ve švýcarském Montreux.

Program konference obsahoval prezentace nových vývojových trendů a řadu tematických seminářů v rámci pracovních skupin. V rámci Global Networku – národních členských organizací – zastupoval Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj (CBCSD) její víceprezident ing. Petr J. Kalaš.

V rámci motta letošní konference “Lead – Transform – Succeed” prezentoval Peter Bakker, prezident WBCSD, 5 hlavních oblastí probíhající transformace se zaměřením WBCSD. Tyto oblasti transformace obsahují: (i) Města a transformaci mobility, (ii) Energie, klima a oběhové hospodářství, (iii) Potraviny, chytré zemědělství a voda, (iv) Lidé a sociální dopady, cíle udržitelného rozvoje a udržitelný Lifestyle a (v) Procesy businessových rozhodnutí (viz Příloha).

Z řady tématicky zaměřených seminářů lze vyzvednout např. úspěšně probíhající činnosti v oblasti zmírňování dopadů klimatických změn v rámci  “Low Carbon Technology Partnership” programu (LCTP) za aktivní účasti více jak 700 firem. Dále byly na konferenci prezentovány vývojové technologické trendy (road maps) v oblastech energetiky zástupkyní Mezinárodní Energetické Agentury (IEA) a rovněž vývojové trendy v sektoru výroby cementu s ambiciózními cíli redukce emisí skleníkových plynů. Ale i další tématické prezentace probíhajících programů a projektů, jako transformace mobility, udržitelná města, Lifestyle, klimaticky chytré zemědělství, zaměření na Udržitelné rozvojové cíle (SDG) z pohledu firem byly přínosné.

Již tradičně aktivní je zaměření WBCSD na oblast “Redefining values” včetně oblasti reportingu. Zde se podařilo zajistit účast zástupce WBCSD pro připravovanou červnovou konferenci v Praze pořádanou ve spolupráci E&Y a CBCSD.

Jako nejaktuálnější oblast zaměření označili účastníci v průběžném interaktivním propojení Oběhové hospodářství. Výhledově se do popředí zájmu dostávají sociální dopady probíhajících transformačních procesů spojených s digitalizací a umělou inteligencí. Během konference byl oficiálně zveřejněn “Human & Social Impacts Protocol”, příspěvek WBCSD k této problematice z pohledu firem.

Intenzivní výměna zkušeností probíhala v rámci tzv. Global Networking, národních podnikatelských rád pro udržitelný rozvoj. Z pozice české rady pokračuje úzké propojení na evropskou větev a především na rakouskou a maďarskou organizaci.

I letošní setkání WBCSD potvrdilo aktivní roli mezinárodních businessových korporací a podnikatelské komunity v hledání řešení společenské udržitelnosti ve světle probíhajících transformací a globálních výzev.

Petr J. Kalaš
Montreux, 19. 4. 2018

Zajímavé články ze setkání Montreux (v angličtině)