rodney_irwin

Rodney Irwin

Ve dnech 22. a 23. 9. 2016 se konal na Leuphana univerzitě v Lüneburgu v již 20. ročník konference pořádaný Společností pro environmentální a udržitelné manažerské účetnictví v Evropě (EMAN EU). Jedná se o sdružení, jehož členy jsou významné Evropské univerzity a odborníci z praxe a jeho činnost je zaměřena na nejnovější poznatky v oblasti udržitelnosti především na podnikové úrovni. Jubilejní ročník konference byl zaměřen na ověření, diskutování a rozšíření současných poznatků vyplývajících z výzkumu v oblasti udržitelného manažerského účetnictví. Program konference se věnoval problematice životního cyklu výrobků se zaměřením na nákladového účetnictví materiálových toků, managementu řízení udržitelnosti, řešení  akademických a  praktických problémů v oblasti reportingu udržitelného rozvoje, uhlíkovému a klimatickému účetnictví, účetnictví udržitelného rozvoje a integrovanému reportingu, udržitelnému účetnictví výrobního řetězce, udržitelnému účetnictví v bankovním sektoru, manažerskému účetnictví vodního hospodářství, minulým a budoucím výzvám v oblasti účetnictví udržitelného rozvoje a dalším oblastem. Příspěvek na konferenci přednesl i Rodney Irwin ze Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj na téma Měření a reporting o přírodního a sociálního kapitálu. Konference byla velmi přínosná, neboť zazněla celá řada praktických a teoretických příspěvků, které doložily současný stav a budoucí vývoj v oblasti podnikového účetnictví udržitelného rozvoje.

Sborník v angličtině (302 stran), zasíláme na vyžádání, kontaktuje nás.