Dánsko plánuje vybudovat v Severním moři první umělý energetický ostrov na světě. A to s cílem dodávat čistou energii do domácností a zelený vodík pro využití v průmyslu a dopravě.

Ostrov o rozloze 120 000 m2 má ležet přibližně 80 km od západního pobřeží Jutského poloostrova. Dánové počítají s tím, že bude sloužit jako energetický uzel, který má sbírat elektřinu ze stovek okolních větrných turbín a distribuovat ji dále, a to i do dalších zemí EU, díky propojené přenosové soustavě. První fáze projektu s připojením výkonu 3 GW by měla být zprovozněna do roku 2033. Cena realizace dosahuje podle odhadů zatím 210 miliard DKK (731 miliard CZK) a na financování by se měly podílet zdroje z veřejného i soukromého sektoru.

Celý projekt má úctyhodný potenciál zásobovat elektřinou až 10 miliónů evropských domácností. Do budoucna se totiž počítá s navýšením kapacity umělého ostrova v Severním moři na 10 GW, což je 1,5krát více než v současné době spotřebuje samo Dánsko. A konečným cílem je jeho propojení s obdobným energetickým uzlem, který by měl být vybudován na ostrově Bornholm v Baltickém moři, což ve svém důsledku bude znamenat propojení s Belgií, Německem, Nizozemím a Polskem.

Dánský ministr pro klima a energetiku Dan Jørgensen v této souvislosti uvedl, že jsou již podepsaná příslušná memoranda o porozumění a provozovatelé přenosových soustav úzce spolupracují. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že v příštích desetiletích vznikne více obdobných energetických uzlů a kapacita větrné energie na moři do roku 2050 dosáhne 300 GW, jak ve strategii EU navrhuje Evropská komise.

Více o strategii EU pro využití potenciálu obnovitelné energie na moři viz listopadový bulletin Energetika v EU.