Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu přijal dne 5. února zprávu ohledně mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.

Pro zprávu z vlastní iniciativy (INI) hlasovalo 58 členů výboru ENVI, 8 bylo proti a 10 se jich zdrželo. Většina tak podpořila zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (carbon border adjustment mechanism CBAM), který bude v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Europoslanci zdůraznili, že podmínkou slučitelnosti (s pravidly WTO) je rovnocenné zacházení s dovozy a domácí produkcí. Proto by stávající opatření o úniku uhlíku podle unijního práva měla přestat platit, jakmile mechanismus CBAM vstoupí v platnost. Europoslanci vyzývají Komisi, aby se touto problematikou zabývala v rámci nadcházející reformy schématu EU ETS. Zavedení CBAM by mělo umožnit postupné vyřazení bezplatných povolenek.

Tento mechanismus by se měl vztahovat na široký sortiment dovážených produktů s cílem pokrýt celkovou uhlíkovou stopu. Europoslanci prosazují, aby se zavedl postupně, a přitom co nejrychleji. Konkrétně, už počínaje rokem 2023 by měl pokrývat odvětví výroby energie i energeticky náročná odvětví, na které se bezplatné povolenky vztahují.

Zpráva dále podpořila záměr Komise využít příjmy z mechanismu CBAM jako nový vlastní zdroj pro rozpočet EU. Příjmy by měly být určeny mj. na podporu spravedlivé transformace a dekarbonizace evropského hospodářství.

Evropský parlament bude v plénu o zprávě hlasovat na březnovém plenárním zasedání. Evropská komise plánuje předložit legislativní návrh ohledně mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích ve druhém čtvrtletí letošního roku.