VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

březnu v Bruselu dominovala diskuse k příspěvku výroby elektřiny z jaderné energie k dekarbonizaci a její kvalifikaci jako udržitelného zdroje v rámci taxonomie. Zveřejněná analýza Společného výzkumného střediska nenašla žádné vědecky podložené důkazy o tom, že jaderná energie škodí lidskému zdraví nebo životnímu prostředí více než jiné technologie výroby elektřiny, které jsou již zahrnuty v taxonomii jako činnosti podporující zmírňování změny klimatu. Proběhla odborná výměna názorů v rámci workshopu Mezinárodní energetické agentury, ve které Evropská komise poukázala na to, že celé energetické odvětví bude muset projít vývojem a je třeba mít na paměti klíčové zásady, jako je energetická bezpečnost a cenová dostupnost dodávek energie. Na společném jednání výborů Evropského parlamentu vystoupil generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi s poselstvím, že agentura je prostředkem, kterým EU může dosáhnout své agendy pro obnovený multilateralismus a naplnění klimatickoenergetických cílů. Apeloval na poslance, aby v otázce taxonomie zvážili výhody všech zdrojů dekarbonizace, zejména těch, které mají významnou kapacitu. Odkázal přitom na usnesení Evropského parlamentu, které jadernou energii považuje za součást řešení klimatické politiky. Postavení se zády k jaderné energii by podle něj bylo omezením možností v době, kdy si to společnost nemůže dovolit. Také Organizace spojených národů vydala zprávu k jaderné energii, na kterou mají navázat její budoucí projekty uhlíkové neutrality. V neposlední řadě pak sedm předsedů vlád členských států zaslalo Evropské komisi dopis, ve kterém upozorňují, že všechny technologie vedoucí ke klimatické neutralitě by měly být aktivně podporovány, včetně jaderné energie. Více k jednotlivým iniciativám najdete uvnitř bulletinu.

Příjemné čtení přeje
Zuzana Krejčiříková

Stáhnout (PDF, 2.15MB)

Zdroj: www.cez.cz