Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu potvrdil nezastupitelnou úlohu čistého vodíku v procesu dekarbonizace EU a podpořil sladění strategie pro vodík a strategie pro integraci energetického systému.

Dne 22. března přijali členové výboru ITRE dvě zprávy z vlastní iniciativy (INI), ve kterých přijali nezávazné pozice k evropské vodíkové strategii a k integraci energetického systému.

Vzhledem ke skutečnosti, že čistý vodík dosud není konkurenceschopný, doporučují europoslanci provádění výzkumu, rozvoje a inovací v celém jeho hodnotovém řetězci. Zdůrazňují, že pro vytvoření ekonomiky založené na čistém vodíku jsou zapotřebí vysoké investice, včetně investic do infrastruktury, přičemž vyzdvihují úlohu evropských programů. Zároveň uznávají nezbytnost pobídek na straně poptávky. Ta by se měla zaměřit především na odvětví, ve kterých je využívání vodíku téměř konkurenceschopné nebo která v současnosti nelze dekarbonizovat jinými způsoby.

Europoslanci také poukazují na potřebu sjednocení terminologie a zavedení evropské normy pro čistý vodík. Ta by měla být určena na základě vědeckého přezkumu emisí vznikajících během celého životního cyklu. V neposlední řadě zdůrazňují význam rychlého zavádění infrastruktury pro čistý vodík, přičemž zmiňují možnost posouzení změny účelu stávající infrastruktury z přepravy zemního plynu na přepravu čistého vodíku.

V současnosti vodík představuje 2 % energetického mixu, z čehož je 95 % vyrobeno z fosilních paliv. Strategické modely uvádí, že v roce 2050 by čistý vodík mohl mít 20% podíl na energetickém mixu EU, z toho by se na energetické poptávce v dopravě mohl podílet něco mezi 20 % až 50 % a v průmyslu 5 % až 20 %.

V plénu budou obě zprávy projednávané na zasedání Evropského parlamentu v týdnu od 26. dubna.

Zdroj: www.cez.cz