Dne 18. března se prostřednictvím videokonference uskutečnilo neformální setkání ministrů životního prostředí EU. Účastníci diskutovali návrh strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu a průběh meziinstitucionálního jednání o návrhu klimatického zákona.

Portugalské předsednictví informovalo ministry o aktuálním stavu jednání na úrovni trialogu ohledně klimatického zákona. Členské země v prosinci loňského roku podpořily závazný cíl EU čistého snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Evropský parlament usiluje o emisní cíl ve výši 60 %, přičemž odmítá, aby se započítávalo pohlcování CO2 lesy. Dále mj. požaduje zřízení nezávislé vědecké poradní rady pro sledování vývoje klimatu a dosaženého pokroku či zavedení emisního rozpočtu, který stanoví zbývající celkové množství emisí skleníkových plynů, které mohou být vyprodukovány, aniž by byly ohroženy závazky EU podle Pařížské dohody.

Zástupci Rady EU a Evropského parlamentu se nyní snaží nalézt přijatelný kompromis. Portugalsko má ambici dosáhnout dohody během svého předsednictví tak, aby byl trialog završen ještě před červnovým zveřejněním balíčku Fit pro 55, ve kterém Komise navrhne revizi evropské legislativy s ohledem na navýšení emisního cíle.

V diskusi o ekologizaci evropského semestru zazněl požadavek Komise, aby národní plány obnovy a odolnosti byly v souladu s doporučeními pro jednotlivé členské země a aby investice v rámci Nástroje pro oživení a odolnost byly v souladu s principem udržitelnosti. Zároveň Komise členským státům připomněla nezbytnost uplatňování zásady „významně neškodit“ životnímu prostředí (DNSH).

Zdroj: www.cez.cz