Evropský parlament přijal ve středu 15. ledna během plenárního zasedání ve Štrasburku usnesení k Zelené dohodě pro Evropu, kterou Evropská komise před-stavila v prosinci loňského roku.

Zelená dohoda je robustní plán Komise pod vedením Ursuly von der Leyen, který má do-vést Evropskou unii k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Na prosincové sdělení v následujících letech naváže řada legislativ-ních i nelegislativních dokumentů, které na-vedou EU k udržitelnějším aktivitám lidské činnosti od spotřeby, přes zemědělství a ochranu životního prostředí, až po průmysl, energetiku a dopravu (více viz prosincový bulletin Energetika v EU).

Výkonný místopředseda Evropské komise pro otázky klimatu Frans Timmermans představil Zelenou dohodu Evropskému parlamentu na prosincovém plénu a ihned po vánočních prázdninách se naplno rozběhly přípravy společného prohlášení, přičemž politické frakce nejprve vypracovaly své dílčí poziční dokumenty. Z hlediska aktivit Skupiny ČEZ byly nejpodstatnější dva návrhy, jednak návrh frakce konzervativců (ECR), která plně uznala roli jaderné energetiky během dekarbonizace a na druhé straně politického spektra naopak návrh frakce zelených (G/EFA), kde se navrhovalo kompletní odstavení všech jaderných zdrojů na území Evropské unie. Frakce následně vypracovaly návrh společného prohlášení, který byl ve středu 15. ledna velkou většinou přijat (přijetím byla zároveň odmítnuta dílčí prohlášení jednotlivých frakcí).

Výsledný dokument volá po přijetí opatření pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050, včetně navýšení dekarbonizačního cíle do roku 2030 ze současných 40 % na 55 % a po nastavení průběžného cíle pro rok 2040. Poslanci také vyzvali Komisi k revizi energetické legislativy v červnu 2021 (tento plán už je ovšem součástí textu Zelené dohody) a k vytvoření opatření pro zdanění uhlíkové náročnosti produktů importovaných do EU ze třetích zemí. Jaderná energetika není ve výsledném dokumentu zmíněna, což lze přikládat kompromisu příznivců a oponentů tohoto zdroje energie mezi europoslanci.

První návrhy opatření Zelené dohody byly představené dne 14. ledna a byly tvořeny investičním plánem pro udržitelnou Evropu a nástroji pro spravedlivou transformaci. Již v březnu by pak Komise měla představit klimatický pakt pro efektivní komunikaci veřejné správy, průmyslu a občanské společnosti, strategii pro biodiverzitu a především legisla-tivní ukotvení cíle klimatické neutrality v roce 2050.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU