Přejít na celou fotogalerii

ČMA a Fórum Studie WEF ke stavu konkurenceschopnosti ČR

Česká manažerská asociace spoluorganizovala odborné setkání ke zveřejnění Zprávy o mezinárodní konkurenceschopnosti 2018 – 2019. Potvrdilo, že zaostávání za vyspělými zeměmi můžeme zastavit uplatněním 5i – inovace, investice, infrastruktura, informace, implementace.

 

Směrování České republiky k vyšší konkurenceschopnosti se neobejde bez dlouhodobé strategie země založené na konsensu napříč politickým spektrem a spolupráci s podnikatelskou a akademickou sférou, která by byla skutečně zavedena do praxe. To je jeden ze závěrů diskusního Fóra Studie WEF, které 17. října, tedy v den oficiálního zveřejnění Zprávy o mezinárodní konkurenceschopnosti 2018 – 2019 Světového ekonomického fóra (WEF), uspořádala Česká manažerská asociace (ČMA) ve spolupráci s Graduate School of Business (CMC) Čelákovice.

Právě ČMA a CMC, a také Vysoká škola ekonomická v Praze, se podílejí na sběru dat v ČR pro každoroční zprávu WEF (The Global Competitiveness Report).

 

Máme příliš strategií

Účastníci Fóra se shodli v tom, že klíčovým problémem ČR není schopnost vytváření dobrých strategií, nýbrž jejich realizace. „Máme problém s implementací,“ uvedl prezident ČMA a moderátor Fóra Pavel Kafka s poukazem na množství oficiálních strategických dokumentů. Jeho slova potvrdil náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa. „Máme 237 schválených národních strategických dokumentů,“ podotknul s poukazem na potřebu dialogu v rámci ČR i celé Evropy. „Jsme plni analýz, v realizaci pokulháváme,“ dodal.

V podobném duchu se vyjádřil Michal Mejstřík, ekonom a profesor ekonomie Univerzity Karlovy v Praze. „Je dobrý čas nadefinovat priority České republiky. V uplynulém období toho vlády moc neudělaly,“ poznamenal s poukazem na problém kvality našich institucí. Ty z téměř 11 % snižující postavení ČR v mezinárodním srovnání a přispívají ke stagnaci pozice země v posledních třech letech na 31. příčce, byť pro roky 2018-2019 se ČR dostala na 29. příčku žebříčku.

„Instituce jsou stále opožděny ve vývoji, zatímco soukromý sektor udělal velký krok,“ řekl Michal Mejstřík.

Ke stavu institucí a směrování země se vyjádřil Jarolím Antal z VŠE Praha. „Problém institucí v ČR spočívá v nedostatku jednoty mezi politiky a podnikateli,“ uvedl.

 

Dolů nás táhne infrastruktura

Fórum kriticky poukázalo na nedostatek odvahy politiků a společnosti změnit zaběhnutý způsob myšlení a potřebu přechodu k projektovému řízení. V ČR již před lety vzniknul komplexní plán přechodu na technologické znalostní centrum Evropy. V reálném životě je posun nedostatečný, a to i vzhledem ke kvalitě infrastruktury. „Infrastruktura je u nás stále zaostalá,“ uvedl Michal Mejstřík.

Na souvislost kvality infrastruktury s regiony a například s mírou jejich zaměstnanosti poukázal ekonom Lukáš Kovanda. „E-governmeent a výrazné zlepšení infastruktury je zásadní pro odlehlé části republiky,“ poznamenal.

V letošním roce se na analýze Zprávy o mezinárodní konkurenceschopnosti WEF ve vztahu k ČR podílelo letos Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Mezi řečníky byla i náměstkyně ministryně Alexandra Rudyšarová, která vedle analýzy celkového hodnocení pozice ČR akcentovala téma inovací a podpory investic.

Fórum, řečníci i účastníci, se shodli i na tom, že zásadním obratem ke zvýšení konkurenceschopnosti země je podpora inovací a nových technologií, po kterých je ve světě poptávka. „Čeká nás střet o tom, co jsme dělali dříve a co poptává svět,“ uvedl náměstek Martin Tlapa. Na význam inovací a jejich podporu poukázal jako na stěžejní pro budoucnost František Jochmann z krajské Hospodářské komory Ústí nad Labem.

ČMA dlouhodobě propaguje aktivaci domácího kapitálu a podporu výrobců, kteří se orientují na vyšší přidanou hodnotu a finální výrobky. Také na tom se shodli účastníci Fóra jako na jednom ze závěrů, který by měl být předložený a diskutovaný s politiky.

Stáhnout (PDF, 129KB)

 

Původní zpráva