Kulatý stůl ČMA a Czech BCSD ke konkurenceschopnosti ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 1. října upozornil na to, že Česko se vzdaluje vyspělým ekonomikám. Chybí mu plán přechodu na technologické znalostní centrum Evropy.

České školství je devalvováno, kvalita absolventů klesá. Viníkem je současná skladba průmyslu, který je postaven na subdodavatelství a nepoptává kvalitní pracovníky. Pokud by byl průmysl zaměřen na finální výrobky a inovace, vyžadoval by vzdělanější pracovníky a kvalitnější školství. Stát ale nemá plán na zvýšení konkurenceschopnosti země a na přechod hospodářství k technologickému a znalostnímu, jež by odpovídalo požadavkům 21. století. „Jsme země tisíců subdodavatelů, u montážních linek nejsou potřeba vzdělaní pracovníci,“ uvedl generální ředitel společnosti SOMA spol. s r.o.  Ladislav Verner.

Jak upozornil další účastník kulatého stolu Martin Hausenblas, zakladatel společností ADLER International a LIFTAGO (člen Czech BCSD), současné školství nepřipravuje žáky na 21. století. Nedokáže je naučit kritickému myšlení, schopnosti pracovat v týmu a analytickému zacházení s informacemi. „Jediná jistota je, že nynější žáci nebudou dělat to, co studují,“ upozornil Martin Hausenblas, který založil a financuje Stipendijní fond Renesance.

Stejný názor vyjádřili i další vystupující Libor Witassek jednatel DC VISION a Petr Novák, generální ředitel Koyo Bearings Česká republika s.r.o. „Čtvrt století se bavíme o neefektivním školství bez memorování. Zapomeňme na to, že stát ho změní,“ říká Libor Witassek, a navrhuje, aby ho vláda svěřila do rukou soukromého sektoru a firem s poukazem na dobré zkušenosti z Německa. „Stát nedostatečně podporuje projekty s vysokým know-how,“ uvedl při debatě Pavel Kafka s poukazem na zprávy Světového ekonomického fóra (WEF). Podle něho již tři roky za sebou ČR stagnuje v žebříčku mezinárodní konkurenceschopnosti na 31. místě a v inovacích zaostává za první 10 nejvyspělejších zemí. S napětím byla očekávána letošní zpráva WEF. Řečníci se shodli rovněž v tom, že české vlády se snaží z České republiky vytvořit znalostně technologické centrum Evropy. Problém nastává ale v realizaci. „Oborových a dalších strategií máme více jak 130,“ poznamenal Pavel Kafka.

Kulatý stůl přinesl také řadu návrhů, jak zvýšit konkurenceschopnost ČR. „Priorita jsou autonomní auta, fosilní auta jsou před vymřením. Pokud na to nezareagujeme, celá ekonomika bude mít problém,“ uvedl například Martin Hausenblas. Součástí přechodu k autonomním vozidlům by měly být testovací polygony, které by do země přilákaly inovativní firmy. Řečníci zmínili i nezbytnost podpory nanotechnologií a postavení vysokorychlostních dopravních tratí.