Francie a Německo zvažují, jakým způsobem podpořit a urychlit dosažení uhlíkové neutrality. Během francouzskoněmecké ministerské rady, které se v Toulouse dne 16. října účastnili prezident Macron a kancléřka Merkelová, obě země vyjádřily zájem, aby EU dosáhla uhlíkové neutrality do roku 2050.

Ve společné deklaraci mj. uvedly, že prozkoumají možnosti zavedení uhlíkové daně na hranici EU a její soulad s pravidly WTO. Dále podpořily zavedení minimální ceny uhlíku v rámci schématu EU ETS a rozšíření thoto schématu na nová odvětví.

V souvislosti s přechodem na uhlíkovou neutralitu věnovali zástupci obou zemí značnou pozornost přesměrování finančních toků. Společně podpořili myšlenku posílení úlohy Evropské investiční banky (EIB) při financo-vání opatření v oblasti klimatu, přičemž uvedli, že cílem je navýšit veřejné i soukromé investice do zelených projektů a učinit z EIB „klimatickou banku“ EU.

Přitom Německo bylo jednou z členských zemí EU, které vystoupily proti návrhu EIB zastavit po roce 2020 financování nových energetických projektů závislých na fosilních palivech. Nová politika EIB pro poskytování úvěrů narazila na odpor těch členských zemí, které spoléhají na zemní plyn. Naopak Francie (a také Nizozemí a skandinávské země) návrh podpořila jako účinný prostředek pro dosažení klimatické neutrality. Říjnová Rada EIB, kterou tvoří ministři členských zemí EU, odložila rozhodnutí ohledně nové strategie poskytování úvěrů na 14. listopad. Do té doby plánuje další jednání o konkrétní podobě nových pravidel a vyjasnění „technických“ detailů.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU