Udržitelnost a trvale udržitelné podnikání jsou výrazy moderní doby, ikony současného byznys slovníku. Jedná se totiž o vysoce aktuální téma. Tedy především v zahraničí a v českých pobočkách mezinárodních firem. Nemohu se totiž zatím zbavit dojmu, že v České republice přetrvává vnímání tohoto tématu s patřičnou nedůvěrou a že aktivity v této oblasti se pojí spíše s despektem a nezájmem okolí. Přitom by tomu mělo být naopak. Ze zahraničí k nám stále probleskávají zprávy o tenčících se zásobách vody, o budoucím přelidnění, nebo o tom, že k zachování rovnováhy přírodních zdrojů by lidstvo už v současné době potřebovalo ještě další polovinu planety. Proto mě nadmíru překvapily a potěšily výsledky našeho nedávného průzkumu uskutečněného v rámci konference Fórum pro udržitelné podnikání 2012 mezi manažery firem v České republice. Dvě třetiny firem plánuje více investovat do udržitelného rozvoje, stejný počet již své investice v uplynulých letech navýšil a téměř tři čtvrtiny společností již mají dlouhodobou strategii udržitelnosti. Navíc osm z deseti firem změnilo svůj postoj v uplynulých letech. Z těchto výsledků je jednoznačně vidět aktivnější přístup společností k této oblasti a udržitelnost se tak dostává ve větší míře na pořad dne i v naší zemi. Mnohé české firmy si podle průzkumu uvědomují, že zúžený pohled v podobě zaměstnávání lidí, vyrábění a prodávání svých produktů či služeb tady a teď už dávno nestačí. V souvislosti s rozvojem celé společnosti i dopadem ekonomické situace čelíme velké řadě nových výzev. Zákazníci rychleji mění své potřeby a požadavky, vyžadují ještě lepší a ještě výkonnější produkty, na druhé straně společnosti chtějí zachovat svou konkurenceschopnost a zároveň je zde velká odpovědnost vůči budoucím generacím a naší planetě. Udržitelný rozvoj by se proto neměl stát jen jedním z řady dalších projektů, ale měl by se stát trvalou součástí našeho způsobu myšlení. Měl by formovat způsob, jak propojit a uspokojit řadu všeobecných zájmů, úspěšně čelit těmto novým výzvám a dále rozvíjet podnikání. Jsou to právě firmy a jejich přístup a chování, které jsou jedním z hlavních klíčů a zároveň určujícím faktorem k nastavení budoucího vývoje a přístupu k samotné planetě. Nebojme se proto o udržitelnosti a udržitelném podnikání nejen více hovořit, ale inspirujme i ostatní, aby se udržitelnost v České republice ještě více zabydlela.

Jaroslava Haid-Járková

generální ředitelka Henkel ČR