Evropská komise

  • Evropská komise dne 5. 5. 2020 schválila český režim záruk za úvěry ve výši přibližně 5,2 miliardy eur (142 miliard CZK) pro velké podniky zabývající se vývozem, které jsou postiženy koronavirovou pandemií. Podpora bude dostupná velkým podnikům, jejichž vývoz představuje nejméně 20 % ročních příjmů z prodeje. Uvedený režim byl schválen podle dočasného rámce státní podpory, který Komise přijala dne 19. 3. 2020, ve znění ze dne 3. 4. 2020.
  • Evropská komise dne 6. 5. 2020 zveřejnila jarní hospodářskou prognózu 2020. Podle predikce v letošním roce ekonomika eurozóny zpomalí o rekordních 7,75 % a v roce 2021 pak poroste o 6,25 %. Hospodářství celé EU by pak mělo v letošním roce ztratit 7,5 % a v roce 2021 naopak přibližně o 6 % růst. Ekonomické oživení jednotlivých členských států nebude záviset pouze na vývoji pandemie v dané zemi, ale také na struktuře jejich hospodářství a schopnosti reagovat přijetím stabilizačních opatření. S ohledem na vzájemnou provázanost ekonomik zemí EU bude mít na dynamiku oživení v každém členském státě vliv také míra oživení v ostatních členských státech. Spolehlivost jarní prognózy je ovlivněna neobvykle vysokou mírou nejistoty.