Dne 24. října 2016 zvolila valná hromada České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) nového prezidenta. Stal se jím Jan Žůrek, jeden ze zakladatelů společnosti KPMG. Vystřídal tak po čtyřech letech Pavla Kafku, bývalého generálního ředitele Siemensu, prezidenta České manažerské asociace.  

Jan Žůrek působí v Czech BCSD již od jejího počátku, byl jedním ze zakládajících členů a od roku 2016 ji také reprezentuje v Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím pro globální a lokální firmy, v letech 2010 – 2016 byl řídícím partnerem s celkovou odpovědností za činnost KPMG. „Oblast udržitelného rozvoje vidíme jako příležitost pro business a jako impuls pro inovace. Mým cílem do dalších let fungování Czech BCSD je navázat na výsledky, kterých jsme dosáhli, efektivně využívat podkladů Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD), tedy naší centrály, a chceme také rozšiřovat členskou základnu a zvyšovat povědomí veřejnosti o naší činnosti,“ vyjádřil své plány nově zvolený prezident Czech BCSD Jan Žůrek.

Jan Žůrek spolu s Petrem Kalašem, viceprezidentem Czech BCSD, dne 18. října představili na Radě vlády pro udržitelný rozvoj kampaň After Paris, kterou Czech BCSD spustila po Pařížské konferenci COP 21. V jejím rámci členové Czech BCSD prezentují své konkrétní aktivity a projekty podporující snižování emisí CO2 zvyšováním energetické efektivnosti a úsporami energie prostřednictvím nových technologií a inovativních opatření. S kampaní jsou spojeny kroky významných firem ČEZ, E.ON, Innogy, PRE, Siemens, Schneider Electric, SKANSKA a dalších.

Czech BCSD v rámci svých aktivit formulovala Vizi 2050 České republiky. Své cíle Czech BCSD naplňuje prostřednictvím aktivit pracovních skupin a aktivního zapojení do činnosti odborných iniciativ. Pořádá také odborné semináře a konference.

img_1144

Pavel Kafka (vlevo), bývalý prezident Czech BCSD a nově zvolený prezident Jan Žůrek.