Zveme vás na konferenci, kterou pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Solární asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel ve dnech 16. až 17. června 2020 v Kroměříži.

Odborný garant akce Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. vás zve na společné setkání v krásném prostředí města Kroměříže, které je už tradičním hostitelem konference. I v letošním programu (bude k dispozici od 15. 3.) naleznete inspirativní témata pro vaši další práci a rozvoj alternativních zdrojů energie.

Obnovitelné zdroje energie jsou cestou do budoucnosti. Pařížská dohoda o klimatu podepsaná 195 zeměmi světa si stanovila cíl dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, tedy stavu, kdy se vypouštěné emise CO2 rovnají množství emisí skleníkových plynů, které jsou z atmosféry přírodními či technologickými procesy absorbovány. Evropská unie, jejíž jsme součástí, si stanovila také průběžné cíle. Jedním z nich je snížení produkce emisí CO2 o 40 % již do roku 2030 oproti stavu z roku 1990. Ke stejnému snížení se zavazuje stále více měst a obcí v rámci tzv. Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Vlastní klimatický závazek vyhlásilo letos hlavní město Praha s cílem snížit emise CO2 v hlavním městě o minimálně 45 % do roku 2030 (oproti roku 2010). Takových ambiciózních cílů bez úspor energie a nasazení bezemisních obnovitelných zdrojů energie nelze dosáhnout. Obnovitelné zdroje tepla, jako jsou solární termické systémy, kotle na biomasu a tepelná čerpadla zvláště ve spojení s fotovoltaikou, jsou zásadními způsoby, jak dekarbonizovat budovy, aniž bychom rezignovali na komfort bydlení.

Na této konferenci bude přednášet řada našich odborníků z ČVUT UCEEB.

Registrace a více informací zde.

Hlavní témata:

– Budovy energeticky téměř nulové, nulové a plusové
– Solární fototermické systémy
– Fotovoltaické systémy v budovách
– Tepelná čerpadla a využití energie prostředí
– Využití biomasy
– Akumulace energie
– Úspory energie v provozu

 

Zdroj: www.uceeb.cz