Ve dnech 16. – 19. října se v Mexiku uskutečnilo zasedání Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD), které se zaměřilo na představení dobrých příkladů obchodních postupů s příznivým dopadem na cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Pozornost byla věnována také výzvám spojeným s realizací cílů udržitelného rozvoje a klíčovým problémům, kterým čelí členské společnosti. Hlavní témata zasedání: města a mobilita, energie a cirkulární ekonomika, potraviny, země a voda, lidé a redefinice hodnot.

Prezentace z konferecne budou postupně doplněny dalšími.

Climate action & policies for CM

WBCSD carbon pricing

WBCSD COP23 Policy Asks