Německý Fraunhofer-Institut zaznamenal v minulém týdnu dva úspěchy prezentované v mediální sféře. Dle jejich technologie Creasolve byla zahájena dne 16. 6. 2021 v nizozemském Terneuzenu první průmyslová recyklace stavebního odpadu EPS s obsahem dnes již zakázaného retardéru hoření HBCDD – hexabromcyklododekan.

Proces nazývaný PolyStyreneLoop je založen na fyzikálně-chemické recyklaci, spočívající v rozpouštění EPS a jho následném vysrážení a granulaci na polystyren, vhodný jako výchozí surovina pro výrobu XPS izolačních desek. Nerozpuštěný retardér je následně chemicky rozložen a izolovaný brom lze aplikovat na povolené retardéry hoření. Schéma procesu je patrné z následného obrázku. Na spolufinancování jednotky se podílelo na 70 evropských organizací a asociací, včetně Sdružení EPS ČR.

Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz