Digitalizace a automatizace přináší hlubokou proměnu ekonomiky i vnímání světa. Pro veřejnou správu přináší celou řadu nových úkolů, nejen v komunikaci mezi občanem a státem, ale především kvůli proměně pracovního trhu, zaznělo na Fóru pro udržitelný rozvoj, tradiční výroční konferenci rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Fórum pro udržitelný rozvoj

„Digitalizace přináší do Česka řadu pozitivních dopadů, státní správa se ale musí připravit i na ty negativní jako jsou nižší příjmy pro veřejné služby nebo rostoucí rozdíly mezi bohatými a chudými“, řekl na zahájení Fóra Vladimír Špidla, ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády.

Česko zřejmě čeká zásadní proměna trhu práce spojená se zvýšením produktivity.  Zřejmě ubyde méně kvalifikovaných pracovních míst nebo těch, které se dají jednoduše automatizovat. Naopak poroste zájem o kreativní nebo vyloženě umělecké profese.

Jízda na dopaminu

„Jeden ze základních problémů s prosazováním udržitelného rozvoje je zakódován v lidské přirozenosti. Jde o konflikt mezi empatií vůči ostatním a osobním prospěchem,“ říká zahraniční host Fóra pro udržitelný rozvoj Pier Luigi Sacco z Mezinárodní univerzity pro lingvistiku a média v Miláně.

Motivaci lidí ale ovlivňují nejen vědomé, ale i neurochemické procesy. Nervové přenašeče jako je dopamin kontrolují mozková centra slasti, díky jejichž přísunu se cítíme dobře. Motivace k jednání je řízena těmito neurotransmitery regulující různá přání, která jsou často ve vzájemném konfliktu.

„Naštěstí lidé dokážou odložit bezprostřední dávku dopaminu za budoucí příslib větší dávky. Naučit se preferovat budoucí odměnu lze pomocí kultury,“ dodává Pier Luigi Sacco. Zejména příběhy zachycené v knihách dokáží lidstvo stimulovat. A přinášet mu největší odměnu, kterou je smysluplný život.

Digitalizace kromě jiného přinesla sociální sítě, které využívají agresivní jedinci. Ti podle Sacca lační po odměně v podobě dávky dopaminu, která přichází, když na síti zveřejní svůj názor nebo dostanou pozitivní reakci. Proto není racionalita v online komunitách tak důležitá jako uznání ostatních.

Důležitost kultury pro budoucí rozvoj i z toho důvodu, že čím více jsme vystaveni některým typům podnětů, tím lépe se adaptujeme na dlouhodobé cíle. Jako trénink může sloužit například klasická hudba nebo čtení. „Musíme přestat uvažovat o kultuře jako o zábavě, ale myslet na její dopady na společnost. Proto by mělo mít ke kultuře co nejvíce lidí přístup,“ dodal Sacco.

Kulturní průmysly

Na Fóru pro udržitelný rozvoj se nad digitalizací zamýšleli i zástupci veřejné správy, soukromých firem a akademické sféry. Podle nich jsou výsledky na přípravu digitalizace veřejné správy smíšené.

„Informační technologie nabízí možnosti, které jsme zatím nevyužili. Pokud ale nezměníme myšlení, nemá smysl do IT dál investovat,“ říká Roman Vrba z ministerstva vnitra.  Podle odborníků je důvodem neúspěchu řady státních IT projektů zákon o veřejných zakázkách, který se dá špatně využít na zakázky, jako je vývoj elektronických systémů.

Digitalizace se obvykle točí kolem technických otázek, ale své k ní mají co říct i společenské vědy. „Tvoří se nové vztahy mezi člověkem a strojem. Měli bychom využít společenské vědy, aby se spojili s technickými obory a dohromady fungovali více eticky,“ myslí si Marcel Kraus z Technologické agentury ČR.

Podle něj vzniká velký prostor pro umění a tzv. kreativní a kulturní průmysly. Obory, které zhodnocují duševní vlastnosti, mohou přispívat k růstu ekonomiky, ale také v nekomerční sféře k růstu kvality života. Umění nebo kultura bude v digitalizovaném světě stále důležitější, už jen kvůli potřebě designu a příběhům, které zboží prodávají, shodli se odborníci.

Ceny Agendy 21

V rámci odpoledního programu Fóra pro udržitelný rozvoj byly uděleny Ceny ministra životního prostředí za dlouhodobý a systémový přístup k udržitelnému rozvoji nejlepším realizátorům místní Agendy 21. Města Chrudim a Litoměřice opakovaně potvrdila své kvality v nejnáročnější kategorii, nově se k nejlepším s výbornými výsledky v další kategorii řadí Statutární město Jihlava, tradičně uspěla Kopřivnice.

Města prošla náročným expertním hodnocením v deseti oblastech udržitelného rozvoje a zároveň prokázala, jak umí zapojit veřejnost do plánování a rozhodování. Ocenění získala také malá obec Křižánky, která kromě dlouhodobě vysokého standardu každým rokem překvapí kreativními inovacemi

Fórum pro udržitelný rozvoj

Fórum pro udržitelný rozvoj je tradiční akcí Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Představuje jednou z největších platforem pro setkávání a diskusi k tématům všech tří pilířů udržitelného rozvoje.

Fórum pro udržitelný rozvoj se v roce 2017 konalo v období přípravy procesu implementace Strategického rámce Česká republika 2030, který byl schválen vládou v dubnu letošního roku. Strategický rámec je současně také platformou pro implementaci globálního rozvojového rámce OSN Agendy 2030.

Zdroj: udrzitelny-rozvoj.cz