Dne 7. 6. 2021 byl v Úředním věstníku EU publikována „Informace orgánů, institucí a jiných subjektů EU“, ve které jsou uvedeny „Pokyny Komise týkající se plastových výrobků na jedno použití podle Směrnice EP a Rady/EU/2019/904 ze dne 5. 6. 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí“.

Na více než 40 stránkách jsou definovány postupy k 15 zakázaným plastovým výrobkům na jedno použití. Jsou uvedeny obecné pojmy a jejich definice, kritéria a specifika pro každý výrobek a vztahy mezi původní Směrnicí 94/62/ES a novější Směrnicí 2019/904. Názorně jsou uvedena kritéria pro výklad definice jednorázových plastových nádob na potraviny, nádob na nápoje a nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček, dále na sáčky a obaly, příbory, talíře, brčka, míchátka, lehké nákupní tašky, vatové tyčinky, balónky a tyčky k balónkům, hygienické vložky, tampóny a aplikátory tampónů, vlhčené ubrousky a tabákové výrobky a filtry. Pokyny jsou navrženy tak, aby zajistily správné a konzistentní uplatňování nových pravidel v celé EU.

Vydání Směrnice 94/64/ES bylo motivováno úsilím o zastavení rostoucího znečišťování moří a oceánů odpadními plasty. Kriticky se můžeme stavět k vágní metodice stanovení konkrétních plastových jednorázových výrobků, které se dostávají do moří a oceánů. Dobrovolníci z řad studentů „hledali“ na vytrasovaných úsecích evropských pláží plastové odpady a třídili je dle kategorií. Zjistili, že plasty se podílejí 30 % na všech nalezených odpadech na plážích. Do kategorie „fragmenty z plastů/polystyren“ byly zařazeny všechny bílé a lehké plasty.

Cílem opatření z těchto výsledků je snížit znečištění moří plastovými výrobky na jedno použití a podpořit přechod na oběhové hospodářství s inovativními a udržitelnými obchodními modely, výrobky a materiály. Zákazy používání vyjmenovaných výrobků vstoupí v EU v platnost k 3. 7. 2021.

Známou skutečností je, že 80 % z každoročně odhadovaných „přírůstků“ plastů v mořích ve výší 5 – 13 milionů tun se tam dostává prostřednictvím řek. Přesto se problematice zákazu jednorázových plastových výrobků věnuje v EU až přehnaná péče ve vazbě na jejich výskyt na plážích, aniž by byla posouzena i nedostatečná infrastruktura.

Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz