Hana Pleskačová je performance konzultantka a mentorka, která svým nezávislým pohledem a na základě svých letitých zkušeností pomáhá manažerům a podnikatelům v náročných časech udržet nadhled, hledat nová efektivní řešení nejen pro firmu, ale i pro ně samotné. Její konzultace jsou vždy nastavené individuálně dle potřeb klienta na principech performance managementu, psychologie a maximální důvěry. A jaké jsou její zkušenosti z doby koronavirové?

Co vám přinesla koronavirová krize?

Nejsem zvyklá na nečinnost. Na začátku koronavirové krize jsem rozjela projekt „Jak na cash flow“. Vedla mě myšlenka „Neumím šít roušky, tak pomohu malým a středním podnikatelům rychlou konzultací zdarma“. Do konce července 2020 jsem vyřídila 252 telefonátů a měla jsem možnost setkat se s realitou. Na začátku se jednalo hlavně o rady týkající se nové situace, o nasměrování podnikatelů v oblasti nabízených státních podpor a o psychickou podporu.

Jaké jste měla zkušenosti?

Bohužel z mých rozhovorů s klienty vyplynulo, že asi pětina podnikatelů na nabízené podpory od státu nedosáhla, případně zjistili, že nabízená podpora kritickou situaci neřeší, a musí dokonce uvažovat i o možnosti ukončení svého podnikání či úplné změně podnikatelského záměru. Některým smutným případům jsem pak radila, jak získat příspěvek MOP (mimořádná okamžitá pomoc) v rámci příspěvků hmotné nouze na úřadu práce.

Necítila jste někdy bezmoc a frustraci?

Ano, a na základě reakcí klientů jsem poprosila svou spřízněnou advokátní kancelář, zda bychom nevytvořily společný produkt. Tak vzniklo „Vznesení nároku na odškodné od státu“, které je cenově přijatelné pro klienty z řad malých a středních podnikatelů a zároveň jim poskytuje hned přidanou hodnotu. Určitě se mě zeptáte jakou, když je téma „Vznesení nároku na odškodné od státu“ opředeno tak velkou nejistotou a vleklým několikaletým právním procesem se státem s nejistým koncem. Tento právní úkon není totiž jen o peněžitém odškodnění. Vznesení nároku dává také právní oporu pro možné budoucí nepříjemné důsledky koronakrize, a to především ve formě prokázané péče řádného hospodáře a rozsahu možné obrany spočívající v odůvodněné možnosti odkladů exekuce v případě, že stát bude vymáhat své nároky z důvodu nehrazení povinných plateb.

A je ještě nějaký přínos, který klient pocítí hned?

Dalším přínosem pro klienty je, že si na schůzce k vyčíslení škody musí realisticky rozkrýt karty. Vedeme je k zamyšlení i nad nadcházejícími měsíci na základě jejich aktuálních zkušeností z podnikání po zrušení krizových opatření. A pak začíná ta správná diskuse nad praktickým krizovým managementem. Tím si mohou ušetřit statisíce. Někteří z nich totiž stále podvědomě doufají, že to bude lepší a nečiní aktivní restrukturalizační kroky ve svém podnikání, což je bude stahovat stále hlouběji.

Shrnula byste své postřehy z vašeho projektu do pár bodů?

Mé praktické postřehy z této zkušenosti:

 • Přežijí ti, kteří rychle reagují na dění na trhu a jsou kreativní. To mne vede i k zamyšlení, co vlastně máme učit děti ve škole.
 • Přežijí ti, kteří si uvědomují, že nesnědli všechnu moudrost, a nebojí se ptát se a radit se.
 • Přežijí ti, kteří mají kolem sebe ten správný tým.
 • Přežijí ti, kteří znají svou komunitu klientů a umí o ně aktivně pečovat.
 • Přežijí ti, kteří svůj business model postaví na kombinaci off- a onlinu.
 • Přežijí ti, kteří mají přístup k pracovnímu kapitálu na min. 5 měsíců.
 • Přežijí ti, kteří umějí řídit cash flow.
 • Nečekat a restrukturalizovat podnikání a využívat nových technologii ke zvýšení efektivity. Nová cloudová řešení v dnešní době dají malým a středním podnikatelům servis, který si před deseti lety mohly dovolit jen velké korporáty.
 • Malá právní informovanost malých a středních podnikatelů, kdy je „společnost v úpadku“, a s tím související rizika a povinnosti. Špatnými kroky z neznalosti zákona se mohou dostat až do trestně-právní odpovědnosti.
 • Velká míra provázanosti osobního majetku a jejich podnikání (hlavně přes ručení směnkami).
 • Velká víra, že se „to“ změní k lepšímu a dají to. Neuvědomění si, že současné odklady závazků je zatíží v budoucnu a budou to při snížených výnosech a marži těžko splácet.
 • Skutečné dopady koronavirové krize na nezaměstnanost uvidíme v prvním čtvrtletí roku 2021.
 • Bude nutný přesun zaměstnanců ze služeb a pohostinství do jiných odvětví – téma pro rekvalifikační programy na úřadech práce.

 

Mgr. Hana Pleskačová

Performance consultantka a mentorka.

Přes 20 let se pohybovala ve světě mezinárodních firem skupiny Generali Group. Poslední pozice byla CFO společnosti s obratem přes 30 miliard, České pojišťovny a.s., kdy hlavním tématem její práce bylo řízení nákladů společnosti a nastavení performance reportingu obchodu nad datovým skladem. Její nejoblíbenější pracovní etapa byl však projekt “Nastavení skupinového reportingu nad SAP BW pro země CEE”, který řídila pro Generali holding Vienna. Právě její schopnost propojení technických dovedností a psychologie vedlo k úspěšnému dokončení projektu.

 

Posledních 8 let pracuje pro manažery a podnikatele jako performance consultant a mentor. Externě spolupracuje s KPMG.  Při své práci využívá svých praktických zkušeností a metod, které získala certifikací:

 • NLP Practitioner Certification,
 • Performance Consultant v rámci program Entrepreneurs Institute /London/Singapore,
 • společnosti QED Group pro oblast koučinku
 • obor Social Entrepreneurship na Oxford University.

Vytvořila efektivní individuální manažerský program „Trust Partner“ pro talenty a manažery v období změny, kde využívá při práci její schopnost propojení businessu a psychologie. Dle potřeb klienta při práci propojuje poradenství v oblasti performance managementu, mentoring, coaching a na rozdíl od klasických manažerských programů dochází nejen k předání informací, ale i k transformaci chování klienta.

Na začátku koronavirové krize vytvořila projekt www.jaknacashflow.cz vedena myšlenkou “Neumím šít roušky, tak pomáhám malým a středním podnikatelům rychlou konzultací zdarma”. Hlavním tématem dnešních konzultací je téma udržitelnosti podnikání v nové situaci a jak se dívat na existující business model jinýma očima.

Mezi její hlavní portfolio patří:

 • Individuální manažerské programy TRUST PARTNER
 • WORKING CAPITAL MANAGEMENT
 • PERFORMANCE MANAGEMENT
 • PERFORMANCE DIALOG
 • ŘÍZENÍ OBCHODU
 • SELF &TIME MANAGEMENT
 • STRESS MANAGEMENT
 • Talent Dynamics – jak stavět výkonné týmy