ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

25. 4.–26. 4. 2018, Kongresové centrum Brno

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné přístupy k dosahování cílů udržitelného rozvoje, výsledky projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výzkumem.

Všechny příspěvky budou otištěny ve sborníku konference a dle časových možností bude umožněno jejich přednesení v rámci programu, který bude upřesněn v průběhu dubna 2018. Příspěvky mohou být zaslány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Vědecká rada konference rozhodne o zaslání plných verzí příspěvků do časopisu v databázi SCOPUS.

Konferenční poplatek činí 1 500 Kč vč. DPH. Poplatek zahrnuje sborník z konference, občerstvení po dobu konference a organizační náklady.

Program konference, způsob  registrace a další informace naleznete na webových stránkách