Překlad videa:
Až příliš často si firmy myslí, že organizace jako Greenpeace je ztělesněním ďábla samotného. Tyto organizace však dělají jen to, že skrze práci s firmami nacházejí řešení a společnou půdu pro to, aby upozornili na špatné postupy. A v tomto světě si zkrátka nelze udržet firmu tím, že budeme nacházet řešení jen sami bez pomoci.