Rada dne 25. února přijala rozhodnutí, kterým formálně zmocnila Komisi k zahájení jednání s Velkou Británií o novém partnerství. Zároveň přijala směrnice pro vyjednávání, které mandát pro vyjednávání specifikují.

Mandát zdůrazňuje, že budoucí partnerství by se mělo opírat o pevné závazky s cílem zajistit rovné podmínky pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, vzhledem k zeměpisné blízkosti EU a Velké Británie a vzájemné hospodářské provázanosti.

Jednání o vzájemných vztazích pokrývá širokou škálu témat. V oblasti klimatu bude nutné zajistit dodržení standardů a cílů dohodnutých v EU před ukončením přechodného období a zvážit propojení britského schématu obchodování s emisemi s EU ETS. Dále bu-de nezbytné zajistit nákladově efektivní přeshraniční obchod s energií, a to včetně bezpečných a čistých dodávek energií a nediskriminačního přístupu k sítím. V oblasti jaderné energie by dohoda měla zahrnovat ustanovení o rozsáhlé spolupráci mezi Společenstvím Euratom a Velkou Británií a usnadnit obchod s jadernými materiály a zařízeními či přenos technologií, vč. sdílení relevantních informací.

Podle dohody o vystoupení, která vstoupila v platnost 1. února letošního roku, mají obě strany na dohodu čas přinejmenším do 31. prosince 2020, ledaže smíšený výbor (složený ze zástupců obou stran) přijme před 1. červencem rozhodnutí o prodloužení přechodného období až o jeden nebo dva roky. Pokud by k dohodě nedošlo do konce tohoto přechodného období, nastane tzv. tvrdý brexit. Vzájemné obchodní vztahy by pak probíhaly podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO).

Během přechodného období se na Velkou Británii nadále vztahuje právo a judikatura EU, přestože se nebude podílet na spoluvytváření evropské legislativy. Velká Británie bude přispívat do rozpočtu EU, nicméně jednání o podobě víceletého finančního rámce na roky 2021 až 2027, které v současnosti probíhá, se již neúčastní.

Hlavním vyjednávačem za EU zůstává Michel Barnier, který hodlá i nadále úzce spolupracovat s Radou a Evropským parlamentem. Nová dohoda o budoucích vztazích může vejít v platnost pouze, pokud ji schválí obě tyto instituce EU. Schvalovacím procesem projde i ve Velké Británii. Jednání o novém partnerství EU – UK budou formálně zahájena dne 2. března.

 

Zdroj: ENERGETIK EU 02/2020