• Skotský MEP Ian Duncan dne 5. 7. 2016 stáhnul svůj návrh na demisi na post zpravodaje. MEP Ian Duncan tak zůstává zpravodajem ve výboru ENVI pro revizi EU ETS a časový rozvrh pro projednání zprávy zůstává zachován. Zpravodaj tak učinil na základě výsledku jednání koordinátorů všech politických frakcí, kteří akceptovali návrh ECR, aby Duncan zůstal i nadále za zprávu zodpovědný.  A to minimálně do doby, kdy by EP přijal případné „horizontální rozhodnutí“ ohledně budoucí role britských MEPs po brexitu. Takové rozhodnutí by mohlo padnout na Konferenci předsedů.
  • Dne 5. 7. 2016 na plenárním zasedání ve Štrasburku europoslanci hlasovali o prvních evropských pravidlech kybernetické bezpečnosti síťových a informačních systémů v EU. Provozovatelé základních služeb v odvětvích jako jsou energetika, doprava, zdravotnictví, bankovnictví a zásobování pitnou vodou budou muset své počítače zabezpečit proti kybernetickým útokům. Členské státy stanoví povinné subjekty v těchto oblastech pomocí specifických kritérií, např. zda je tato služba rozhodující pro společnost a hospodářství a zda by incident měl významné rušivé účinky na poskytování této služby.

Zdroj: ČEZ, a.s.