Evropská komise

  • Evropská komise dne 23. 5. 2018 zveřejnila konvergenční zprávu za rok 2018 obsahující přezkum pokroku členských států na cestě k přijetí eura. Zpráva se týká sedmi členských států mimo eurozónu, jež mají právní povinnost euro přijmout, tedy Bulharska, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska a Švédska. Vyplývá z ní, že tyto členské státy vykazují obecně značný stupeň nominální konvergence, ale v současné době žádný z nich nesplňuje všechny formální podmínky pro vstup do eurozóny. Mezi konvergenční kritéria patří stabilita cen, zdravé veřejné finance, stabilita směnného kurzu a konvergence dlouhodobých úrokových sazeb. Posuzována je i slučitelnost vnitrostátního právního řádu s pravidly hospodářské a měnové unie. Ve svém návrhu víceletého finančního rámce na období po roce 2020 oznámila Komise svůj záměr zavést specializovaný konvergenční nástroj pro členské státy mimo eurozónu, které chtějí do eurozóny vstoupit.
  • Evropská komise dne 24. 5. 2018 přijala rozhodnutí, kterým společnosti Gazprom ukládá řadu povinností, s cílem zamezit narušování hospodářské soutěže a umožnit volný tok plynu za konkurenční ceny na plynárenských trzích ve střední a východní Evropě. Gazprom je v řadě zemí střední a východní Evropy dominantním dodavatelem zemního plynu. V dubnu 2015 mu Komise zaslala prohlášení o námitkách. V něm vyjádřila své předběžné stanovisko, podle něhož společnost svojí obecnou strategií rozdělování trhů se zemním plynem na jednotlivé země porušuje antimonopolní pravidla EU. K tomu mělo docházet v osmi členských státech (České republice, Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku a Slovensku). Nynější rozhodnutí stanoví povinnosti, které by měly takové praxi zabránit. V případě, že společnost některou z těchto povinností poruší, může jí Komise uložit pokutu ve výši až 10 % jejího celosvětového obratu, aniž by musela prokázat porušení antimonopolních pravidel EU.