Evropský parlament

Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) dne 24. 9. 2018 hlasoval o návrhu zprávy k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii. Zprávu výbor vypracoval z vlastní iniciativy (INI) ke sdělení Komise COM(2017)652 ze dne 8. 11. 2018. Německý zpravodaj Ismail Ertug (S&D) požaduje, aby byl k pokrytí odhadovaných investic do roku 2025 ve výši 25 miliard eur vytvořen Evropský fond pro čistou mobilitu. Vyzývá ke spolufinancování tohoto fondu, přičemž Evropská unie by přispívala 10 % a 90 % by pocházelo z dotčeného průmyslového odvětví, zejména od výrobců, dodavatelů, výrobců energie a paliv a dalších zúčastněných stran.

Evropská komise

Evropská Komise dne 27. 9. 2018 schválila veřejnou podporu ve výši 3,5 miliardy eur pro tři belgické větrné elektrárny. Rozhodnutí se týká projektů Mermaid (235 MW), Seastar (252 MW) a Northwester (219 MW), které jsou situované v belgických teritoriálních vodách v Severním moři. Evropská komise shledala, že belgické plány jsou v souladu s evropskou legislativou.

Evropská komise se dne 24. 9. 2018 kvůli porušení zásady nezávislosti soudnictví v důsledku přijetí nového polského zákona o Nejvyšším soudu rozhodla předat případ Soudnímu dvoru EU. Zároveň se rozhodla Soudní dvůr  požádat o nařízení předběžných opatření, jež umožní navrátit situaci v polském Nejvyšším soudu ke stavu před 3. 4. 2018, kdy byly přijaty sporné nové zákony, a o zrychlené řízení u Soudního dvora, aby se podařilo dosáhnout konečného rozsudku co nejdříve.