Evropský parlament

  • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) dne 10. 10. 2018 přijal usnesení ohledně jednání na konferenci COP24, která se sejde 2. prosince v polských Katovicích. Členové výboru poměrem hlasů 29 pro a 19 proti (přičemž 3 MEP se hlasování zdrželi) přijali usnesení, ve kterém požadují přehodnocení vnitrostátně stanovených příspěvků (NDC) v souvislosti s Pařížskou dohodou. Pro EU europoslanci navrhují navýšení klimatického cíle snižování emisí do roku 2030 na 55 % (oproti současným 40 % ve srovnání s rokem 1990). Nicméně zároveň poukazují na nezbytnost udržení konkurenceschopnosti evropského průmyslu.
  • Evropský parlament dne 3. 10. 2018 na plenárním zasedání ve Štrasburku přijal vyjednávací pozici EP ohledně návrhu nařízeníkterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla. Europoslanci hlasovali pro 40% snížení emisí COdo roku 2030 (oproti roku 2021) pro osobní automobily a pro lehká užitková vozidla a v rámci střednědobého cíle do roku 2025 podpořili 20% snížení. Pro zprávu hlasovalo v rámci pléna Evropského parlamentu 389 europoslanců, 289 bylo proti a 41 se jich hlasování zdrželo. Pozice Evropského parlamentu zastává přísnější normy, než ve svém návrhu předložila Evropská komise, tj. 30 % do roku 2030 a 15 % do roku 2025.

Rada

  • Ministři životního prostředí EU na setkání dne 9. 10. 2018 schválili společnou pozici Rady pro meziinstitucionální jednání v rámci trialogu o návrhu nařízeníkterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla. Dohoda stanoví do roku 2030 pro osobní automobily 35% snížení emisí CO2 (ve srovnání s cíli na rok 2021) a pro lehká užitková vozidla 30% snížení emisí CO2. Pro střednědobý cíl do roku 2025 se členské státy shodují s pozicí Komise, tj. 15% snížení emisí CO2 pro osobní i pro lehká užitková vozidla.
  • Ministři životního prostředí EU na setkání přijali dne 9. 10. 2018 společné stanovisko jako přípravu na konferenci COP24, která se sejde 2. prosince v polských Katovicích. Zástupci členských zemí odmítli požadavek na navýšení cíle EU na snižování emisí do roku 2030 nad současných 40 %.