Evropský parlament

  • Ve Výboru hospodářství a měna (ECON) dne 18. 10. 2018 proběhla diskuse k pozměňovacím návrhům ohledně návrhu zprávy ke zveřejňování týkající se udržitelného financování a rizik udržitelnosti. Zpravodaj Paul Tang (Nl, S&D) usiluje o rozšíření působnosti návrhu Komise tak, aby se vztahoval nejenom na udržitelné investice, ale také na finanční produkty. Zároveň požaduje posílit povinnosti na „náležitou péči“ (due diligence) s ohledem na environmentální a sociální rizika investičních rozhodnutí. Hlasování ve výboru se předpokládá dne 5. 11. 2018.
  • Ve Výboru hospodářství a měna (ECON) dne 18. 10. 2018 představila britská europoslankyně Neena Gill (S&D) návrh zprávy ohledně referenčních hodnot pro snižování emisí uhlíku v souvislosti s udržitelným financováním. Zpravodajka jde nad rámec návrhu Komise a požaduje, aby všichni dotčení poskytovatelé byli do roku 2022 kompatibilní s Pařížskou dohodou a aby „přesně specifikovali svůj dopad na klimatické změny“. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 24. října.

Evropská komise 

  • Evropská komise dne 17. 10. 2018 podepsala spolu s organizací Breakthrough Energy memorandum o porozumění za účelem zřízení společného investičního fondu s názvem Breakthrough Energy Europe (BEE). Ten by měl evropským podnikům pomáhat s vývojem radikálně nových technologií na výrobu čisté energie a následně s jejich uváděním na trh. Ke spuštění programu by mělo dojít v roce 2019. Polovinu prostředků věnuje organizace Breakthrough Energy, v jejímž čele stojí Bill Gates, a druhá polovina půjde z InnovFin, z finančních nástrojů pro sdílení rizika, které jsou financovány ze současného programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020.