Evropský parlament

  • Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku dne 25. 10. 2018 přijal rezoluci, ve které podporuje aktualizaci vnitrostátně stanovených příspěvků (NDC) v souvislosti s Pařížskou dohodou. Europoslanci navrhují pro EU navýšení klimatického cíle snižování emisí do roku 2030 na 55 % (oproti současným 40 % ve srovnání s rokem 1990). Zároveň vyzývají Komisi, aby do konce roku 2018 vypracovala ambiciózní dlouhodobou strategii, která by EU umožnila do roku 2050 dosáhnout cíle nulových emisí přijatého v rámci Pařížské dohody. Rezoluce byla přijatá poměrem hlasů 229 pro, 145 proti a 14 hlasů se zdrželo.

Evropská komise

  • Evropská komise dne 23. 10. 2018 zveřejnila svůj pracovní program na rok 2019 (CWP 2019), ve kterém předkládá pracovní agendu, která zbývá k završení do konce jejího mandátu. Přitom zároveň nastiňuje perspektivy a výzvy dalšího směřování Evropské unie. Do konce svého mandátu hodlá Komise ještě předložit 15 nových iniciativ, přičemž kromě těch, které se týkají brexitu, se jedná o nelegislativní dokumenty. Patří mezi ně dlouhodobá strategie pro snižování skleníkových emisí, která by měla být prezentovaná ještě před konferencí COP24. Mezi chystané iniciativy dále patří zpráva o akčním plánu ohledně baterií (Q1, 2019), zpráva o stavu energetické unie (Q1, 2019), dokument o budoucnosti energetické a klimatické politiky, ve které se Komise chystá navrhnout změny v institucionálním rámci klimaticko-energetické politiky po roce 2025, konkrétně možnost hlasování kvalifikovanou většinou a případnou možnost reformy Smlouvy o Euratomu (Q1, 2019), či návrh na účinnější tvorbu právních předpisů v oblasti jednotného trhu, který by měl identifikovat oblasti pro hlasování kvalifikovanou většinou (Q1, 2018).
  • Evropská komise schválila dne 22. 10. 2018 veřejnou podporu ve Francii ve výši 200 miliónů eur pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) do roku 2020. Tyto finance jsou určené menším společnostem a jednotlivcům, které vyrábí elektřinu pro vlastní spotřebu, takže do sítě by měli prodávat pouze část své výroby. Program má z francouzského státního rozpočtu podporovat nové instalace od 100 do 500 kW, celkově až do kapacity 490 MW. Do roku 2020 budou probíhat výběrová řízení, na kterých se mohou podílet všechny technologie OZE, a podpora bude vyplácena formou prémie nad tržní cenu elektřiny po dobu 10 let. Francie tak hodlá podpořit dosažení svého stanoveného síle 23 %, co se týká podílu OZE na jejím energetickém mixu.