Evropská komise

Evropská komise dne 3. 11. 2016 schválila z rozpočtu EU investiční balíček ve výši 222,7 milionu Euro na podporu udržitelného a nízkouhlíkového hospodářství EU. Finanční prostředky z programu LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu  podnítí další investice, takže celkem by mělo být do 144 nových projektů ve 23 členských státech investováno 398,6 milionu Euro. Velká část projektů má pomoci členským státům co nejlépe zvládnout přechod k oběhovému hospodářství. Mezi projekty podpořené v roce 2016 patří například nové úsporné popelářské vozy s vodíkovým pohonem v Belgii. V tematických oblastech energetika, průmysl a využívání půdy bude v rámci projektu LIFE podpořeno 12 projektů s celkovým rozpočtem 35,3 milionu Euro. Rozpočet programu LIFE na období 2014–2020 činí 3,4 miliardy Euro a tento program má podprogram pro životní prostředí a podprogram pro oblast klimatu.

Ostatní

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) dne 3. 11. 2016 oznámila schválení finančního balíčku určeného na investice do bulharské distribuční sítě. Úvěr ve výši 116 milionů Euro podpoří investiční program společnosti CEZ Razpredelenie Bulgaria AD, dceřiné společnosti ČEZ a. s. Schválení finanční podpory bylo podmíněno reformami bulharského trhu s energií.