Evropský parlament

  • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) dne 28. 11. 2017 přijal zprávu k návrhu revize směrnice o energetické účinnosti.  Europoslanci podpořili cíl do roku 2030 pro energetickou účinnost ve výši 40 %, a jeho závaznost na národní úrovni. Dále podpořili povinnost dodavatelů pokračovat v úsporách z prodeje energie konečným zákazníkům i po roce 2020, a to ve výši ve výši 1,5 % z ročního prodeje. Pro konečnou podobu zprávy hlasovalo 33 europoslanců, 30 proti a 2 se hlasování zdrželi. Pozice EP je výrazně silnější než Rady, která v červnu přijala návrh Komise na zvýšení cíle energetické účinnosti z 27 % na 30  %, ale neupřesnila, zda by cíl měl být závazný nebo orientační. O konečné podobě pozice Evropského parlamentu budou europoslanci hlasovat na plenárním zasedání ve Štrasburku v lednu.
  • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) schválil dne 28. 11. 2017 zprávu k návrhu revize směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (RED II). Na rozdíl od původního návrhu Komise (27 %) předpokládají europoslanci do roku 2030 na úrovni EU navýšení závazného cíle pro podíl OZE na hrubé spotřebě ve výši 35 %, přičemž nenavrhují závazné cíle na národní úrovni. Současně při dosahování tohoto cíle připouští pro členské země toleranci až 10 %, a to v případě výjimečných a řádně odůvodněných okolností. Členové výboru ITRE dále navrhují, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů v sektoru dopravy činil v jednotlivých členských státech do roku 2030 alespoň  12% konečné spotřeby. Pro zprávu hlasovalo 43 členů ITRE, 14 bylo proti a 7 se hlasování zdrželo. Podporu vyslovily nejpočetnější parlamentní frakce – EPP,  S&D a ALDE. Hlasování na plenárním zasedání ve Štrasburku se očekává v lednu.
  • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) dne 28. 11. 2017 schválil předběžnou dohodu mezi Estonským předsednictvím a Evropským parlamentem ze dne 9. 11. 2017 ohledně reformy EU ETS po roce 2020. Konečné, v zásadě formální schválení v Evropském parlamentu a v Radě se očekává na začátku příštího roku.

Evropská komise

  • Evropská komise zahájila dne 27. 11. 2017 šetření veřejné podpory poskytované pro uhelné elektrárny ve Španělsku. Komise se domnívá, že španělské schéma ve skutečnosti nepodporuje snižování emisí nad rámec standardů EU v oblasti životního prostředí, což by bylo v rozporu s pravidly EU o veřejné podpoře. V uplynulých 10ti letech vyplatila španělská vláda více než 440 milionů eur, přičemž platby by nyní měly pokračovat až do roku 2020. Španělsko v této fázi svůj další záměr nenotifikovalo a Komise má za to, že emisní limity uložené příjemcům pouze provádějí závazné normy.