Evropská komise

  • Evropská komise dne 30. 11. 2016 představila dlouho očekávaný balíček legislativních návrhů pod názvem Čistá energie pro všechny Evropany. Legislativní návrhy se týkají energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů, koncepce trhu s elektřinou, zabezpečení dodávek elektřiny a pravidel správy pro energetickou unii. Kromě toho EK navrhuje další směřování v oblasti ekodesignu a strategie pro propojenou a automatizovanou mobilitu. Balíček také obsahuje opatření s cílem urychlit inovace v oblasti čisté energie a renovovat budovy v Evropě a přináší opatření, která mají podpořit veřejné a soukromé investice, napomoci konkurenceschopnosti průmyslu EU a zmírnit společenský dopad přechodu na čistou energii.

Evropský parlament

  • Ve Výboru pro průmysl, vědu a energetiku (ITRE) proběhla dne 28. 11. 2016 první výměna názorů ohledně závazného ročního snížení emisí skleníkových plynů, jež mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro splnění závazků podle Pařížské dohody. Zprávu, kterou vypracuje MEP Benedek Jávor, bude výbor projednávat 12. 1. 2017, termín pro předložení pozměňovacích návrhů je stanoven na 16. 1. 2017 a hlasování ve výboru ITRE by mělo proběhnout 23. 3. 2017.
  • Ve Výboru pro průmysl, vědu a energetiku (ITRE) proběhla dne 28. 11. 2016 první výměna názorů ohledně zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. Zprávu, kterou vypracuje MEP Marisa Matias, bude výbor projednávat 23. 3. 2017, termín pro předložení pozměňovacích návrhů je stanoven na 27. 3. 2017 a hlasování ve výboru ITRE by mělo proběhnout 11. 5. 2017.

Ostatní

  • Evropská investiční banka  dne 28. 11. 2016 oznámila, že finské skupině VVO poskytne  úvěr ve výši 75 milionů Euro na podporu výstavby nízkoenergetických budov. Investiční program, který zahrnuje výstavbu rezidenčních budov v Helsinkách, Vantaa, Espoo a Tampere, bude podpořen v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI).