Evropská komise

  • Evropská komise hostila v Bruselu dne 9. 12. 2016 další kolo třístranných rozhovorů s Ruskem a Ukrajinou o dodávkách plynu. Jednání se spolu s místopředsedou Komise M. Šefčovičem zúčastnili ministři energetiky obou zemí A. Novak a I. Nasalyk i zástupci firem Naftogaz a Gazprom. Strany se zavázaly zajistit během nastupující zimy dostatek ruského plynu jak pro Ukrajinu, tak i pro tranzit do zemí EU. V této souvislosti označil M. Šefčovič výsledky rozhovorů, které mají ještě pokračovat jednáním o konečné podobě smlouvy, za velmi užitečné a zásadní.
  • Evropská komise schválila dne 12. 12. 2016 záměry Francie poskytnout podporu při budování OZE z letos vytvořeného účtu v rozpočtu pro energetický přechod. Konkrétně se to týká geotermálních zařízení, bioplynových instalací do 500 kW, malých hydroelektráren s výkonem do 1 MW a větrných elektráren, které předložily žádost o podporu v letošním roce. Komise došla k závěru, že plánovaná státní pomoc je v souladu s pravidly EU a přispěje ke zvýšení podílu OZE na výrobě elektřiny ve Francii, resp. ke splnění cílů EU v oblasti energetiky a klimatu bez nadměrného porušení hospodářské soutěže. V této souvislosti se Francie zavázala, že investuje přibližně 49 miliónů Eur do projektů na přeshraniční propojení sítí. Do roku 2020 by OZE měly ve Francii produkovat 23 % spotřebované elektřiny.
  • Evropská komise schválila dne 12. 12. 2016 podporu pro energeticky náročný průmysl v Dánsku. Komise došla k závěru, že kompenzace až do výše 85% jejich příspěvku na financování podpory obnovitelných zdrojů energie je v souladu s pravidly EU pro státní pomoc v oblasti energetiky a klimatu. To platí zejména s ohledem na udržení těch výrobců, kteří jsou vystaveni mezinárodní konkurenci v globálním měřítku, což se v Dánsku týká zejména zpracovatelského průmyslu a zahradnictví.
  • Evropská komise schválila dne 14. 12. 2016 záměr Německa na podporu 4 kogeneračních jednotek. Jde o zařízení s vysokou účinností na bázi druhotného tepla, která jsou připojená do teplovodní sítě městských čtvrtí v Berlíně, Düsseldorfu, Kolíně a Mnichově. Komise došla k závěru, že plánovaná státní podpora německé vlády ve formě prémie k tržní ceně elektřiny za kWh ve špičce je v souladu s pravidly veřejné podpory EU pro energetiku a klima, aniž by narušovala hospodářskou soutěž. Vedle úspor primární energie v Německu to podle Komise přispěje ke snížení spotřeby fosilních paliv i emisí CO2, resp. splnění cílů EU i Německa v oblasti energetiky a klimatu.

Evropský parlament

  • Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku zahájil dne 13. 12. 2016 úvodní rozpravu k zimnímu energetickému balíčku, který (pod názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“) předložila Komise 30. listopadu. Europoslanci v zásadě ocenili některé z legislativních návrhů, zejména usilující o rozsáhlou dekarbonizaci. Zároveň však neskrývali ani svůj kritický postoj, především ohledně OZE a energetické účinnosti, kde se podle jejich názoru projevují příliš nízké ambice. V této souvislosti mnozí připomněli, že Evropský parlament prosazuje vyšší cíle než Komise. Zároveň zazněly i další početné výhrady, např. vůči nedostatečné podpoře výzkumných projektů na uskladnění energie z OZE, ale i kvůli přetrvávajícím dotacím na výrobu elektřiny v tepelných elektrárnách na fosilní paliva.
  • Zástupci Evropského parlamentu a Rady se dne 14. 12. 2016 v rámci trialogu neformálně dohodli vyčlenit pásmo 700 MHz k dispozici nejmodernějšímu mobilnímu internetu 5G (páté generace). V současnosti využívají tuto část vlnového spektra pro své vysílání především televizní stanice. Ale od roku 2020 už by měla být tato širokopásmová frekvence používaná zejména pro poskytování mobilních služeb na vysoce kvalitním internetu. Členské státy EU by měly jednotlivě mít možnost prodloužit tento termín maximálně o 2 roky.  Dohodu zbývá potvrdit na úrovni EU poslancům Evropského parlamentu při hlasování na plenárním zasedání.

Rada

  • Evropský parlament a Rada dne 14. 12. 2016 završily svým podpisem schválení nové směrnice o národních emisních stropech na základě návrhu Komise, který stanoví přísnější limity pro pět hlavních znečišťujících látek v Evropě. Směrnice vstoupí v platnost 31. prosince 2016 a členské státy ji do svého právního řádu musí provést do 30. června 2018. Směrnice se bude provádět zejména prostřednictvím národních programů omezování znečištění ovzduší, jež členské státy musí předložit do 31. března 2019. Do jara 2017 vydá Komise k těmto plánům pokyny a bude s členskými státy na provádění směrnice úzce spolupracovat. Za tímto účelem jim bude mj. pomáhat čerpat ze stávajících nástrojů financování EU.