Na svém plenárním zasedání přijal Evropský parlament dne 20. května zprávu z vlastní iniciativy (INI) ohledně odpovědnosti společností za škody na životním prostředí. Europoslanci požadují přísnější postihy za poškození životního prostředí.

Evropský parlament požaduje, aby členské země důsledně uplatňovaly zásadu znečišťovatel platí a zajistily prevenci a stíhání škod na životním prostředí. Podle názoru zpravodaje existují v členských státech značné rozdíly v provádění a uplatňování směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, což brání rovným podmínkám na vnitřním trhu a oslabuje prevenci škod a jejich nápravu. Navrhuje proto, aby směrnice byla změněna na nařízení, což by zajistilo přímé uplatnění v členských zemích.

Evropská komise by měla prověřit, zda je možné zajistit holistický přístup a soulad s dalšími právními předpisy, a to včetně předpisů týkajících se občanskoprávní odpovědnosti členů správních orgánů společností, kteří mohou nezodpovědným rozhodnutím způsobit škodu.

Dále by měla posoudit, zda by případně mohl být zaveden systém povinného finančního zajištění (zahrnující pojištění, bankovní záruky či dluhopisy) s cílem zajistit, aby v případě platební neschopnosti nenesli náklady

na způsobené škody daňoví poplatníci. Zároveň by měla vypracovat metodiku pro výpočet maximálního prahu odpovědnosti s přihlédnutím k dané činnosti.

Pro případy extrémně rozšířeného znečištění, by k nápravě mělo být možné použít nejen nástroje pro odpovědnost, ale i další, včetně trestního stíhání.

Zpráva byla přijata poměrem hlasů 536 pro a 121 proti.

Zdroj: www.cez.cz