Evropská komise dne 18. května přijala sdělení o zdanění podniků pro 21. století, ve kterém představila jak dlouhodobou, tak krátkodobou vizi na podporu oživení Evropy a zajištění odpovídajících veřejných příjmů v nadcházejících letech. Sdělení zohledňuje jednání, která probíhají v rámci skupiny G20 a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o celosvětové daňové reformě.

Evropská komise plánuje do roku 2023 předložit nový rámec pro zdanění podniků v EU, tzv. BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation), který poskytne jednotný soubor pravidel pro daň z příjmů právnických osob a zajistí spravedlivější rozdělení práv na zdanění mezi členské státy. BEFIT nahradí projednávaný návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, který bude stažen. Zároveň Komise zahájí širší debatu o budoucnosti zdanění v EU, která vyvrcholí v roce 2022 sympoziem s názvem Daňová skladba EU na cestě do roku 2050.

Daňová agenda pro příští roky vychází z akčního plánu v oblasti daní, který Evropská komise předložila létě loňského roku. Cílem navrhovaných opatření je především zajistit větší transparentnost v oblasti daňové sazby a zamezit vyhýbání se daňovým povinnostem. Zároveň by opatření měla motivovat společnosti, aby své činnosti financovaly prostřednictvím vlastního kapitálu, namísto toho, aby se zadlužovaly.

V rámci programu daňové reformy EU chystá Evropská komise také další iniciativy. Hodlá navrhnout digitální poplatek, který by se stal vlastním zdrojem pro rozpočet EU, a v souvislosti s balíčkem Fit for 55 předloží přezkum směrnice o zdanění energií a energetických produktů a návrh mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM).

Zdroj: www.cez.cz