Spolu s Futerrou vytvořil WBCSD nového průvodce pro cíle dobrého života pro podnikání. Tento zdroj pomůže společnostem pochopit, jak pomocí cílů dobrého života učinit cíle udržitelného rozvoje relevantní a použitelnými pro jejich zaměstnance a zákazníky. Poskytuje pokyny, jak začít, a nabízí řadu inspirativních příkladů pro společnosti ohledně typů akcí a iniciativ, které mohou obhajovat a podporovat.

A guide to making the SDGs relevant to your employees and customers

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and Futerra have worked together to create a new guide to the Good Life Goals for business. This resource will help companies understand how to use the Good Life Goals to make the SDGs relevant and actionable to their employees and customers. It provides instructions on how to get started and offers a variety of inspirational examples for companies on the types of actions and initiatives they can advocate and support.

This new set of practical guidelines shows companies how they can start using the Good Life Goals, laying out some initial ideas and questions for a Good Life Goal “Hack”. This is supported with examples of how the Good Life Goals are already being used, and some ideas for new ways that companies can consider implementing them. We have provided further inspiration by highlighting 17 different corporate actions in support of the SDGs and showing how the Good Life Goals could be used to leverage and communicate these.

Zdroj: www.wbcsd.org