Evropská komise dne 17. září schválila akvizici Innogy společností E.ON. Převzetí části majetku je podmíněno dodržením několika závazků, které v rámci šetření nabídla sama společnost E.ON.

Společnost E.ON převezme část majetku Innogy v oblasti distribuce elektřiny a plynu, energetických řešení pro spotřebitele a některá aktiva v oblasti výroby elektřiny. Akvizice je součástí dohody o výměně majetku s německou společností RWE, matkou Innogy. Do budoucna se RWE hodlá zaměřit na výrobu zelené energie a velkoobchodní trhy a společnost E.ON na provozování distribučních sítí a maloobchodní prodej elektřiny a plynu (více viz bulletin Energetika v EU zde). Obě společnosti působí v několika členských státech EU, včetně České republiky (maloobchodní prodej elektřiny a plynu, distribuce plynu).

V rámci hloubkového šetření Evropská komise posuzovala, zda navrhované spojení významně nenaruší hospodářskou soutěž na relevantních trzích. Došla k závěru, že navrhovaná transakce by skutečně mohla mít dopady na existující konkurenční prostředí na trzích v České republice, Maďarsku a v Německu. Společnost E.ON proto předložila Komisi soubor několika závazků, ve kterém navrhla řešení, která budou v souladu s ochranou hospodářské soutěže.

V České republice společnost E.ON v rámci navržených závazků provede divestici nově nabyté části společnosti Innogy v oblasti maloobchodních dodávek elektřiny a plynu, a to včetně veškerého majetku. Závazky společnosti E.ON ve vztahu k maďarskému trhu spočívají v divestici jejího podílu na maloobchodním trhu dodávek elektřiny neregulovaným subjektům. V Německu společnost E.ON přeruší provoz 34 dobíjecích stanic pro elektromobily, které budou následně provozovány jiným subjektem. Zároveň odprodá svá aktiva na trhu elektřiny pro účely vytápění.

Komise nyní došla k závěru, že odprodaná aktiva mohou sama o sobě uspět v rámci hospodářské soutěže a spojení obou velkých soutěžitelů ve znění navržených závazků hospodářskou soutěž na relevantních trzích v EU nenaruší. Rozhodnutí Komise o akvizici Innogy společností E.ON je však podmíněno úplným dodržením všech závazků předložených ze strany společnosti E.ON.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU