Ekonomická fakulta Technické univerzity pořádá ve dnech 5. a 6. září 2023 již 16. bienále mezinárodní vědecké konference Liberec Economic Forum 2023, jejímž ústředním tématem je letos Business Resilience and Sustainability in Planetary Age.

Na programu konference je tradičně také diskuzní stůl, který proběhne 5. září 2023 v odpoledních hodinách. V tomto roce se zaměříme na Business Resilience and Sustainability in Planetary Age: Rules for Survival. K účasti na konferenci i diskuzním stolu (se simultánním tlumočením do anglického jazyka) srdečně zveme akademické pracovníky, studenty, zástupce firem, veřejné správy a široké odborné veřejnosti.

Podmínkou účasti na konferenci i diskuzním stolu je registrace dostupná na webu http://lef.tul.cz/

Plenární jednání 5. září 2023 a odborné sekce konference 6. září 2023 budou organizovány v anglickém jazyce. Sborník příspěvků bude zaslán k indexaci do databáze Web of Science.

Na této konferecni vystoupí Petr Dovolil, člen prezídia Czech BCSD

Záznamy diskuzních stolů pořádané Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci v posledních dvou letech lze zhlédnout zde: