Portugalsko dne 1. ledna převzalo po Německu předsednictví Rady EU. Svoji vizi nastávajícího předsednictví vy-jádřilo v mottu „Je čas dosáhnout konkrétních výsledků při spravedlivém, zeleném a digitálním oživení“.

V souladu s tímto heslem si portugalské předsednictví stanovilo jako jednu z hlavních priorit svého pracovního programu dosažení dohody ohledně navýšení emisního cíle EU do roku 2030 přijetím klimatického zákona. V rámci předcházejícího německého předsednictví Rada na konci uplynulého roku podpořila závazný cíl 55% snížení emisí (ve srovnání s úrovní z roku 1990). Jednání o konečné podobě klimatického zákona nyní budou pokračovat na úrovni trialogu, přičemž Evropský parlament požaduje 60% snížení emisí.

S ohledem na chystanou revizi evropské legislativy v souvislosti s navýšením emisního cíle (balíček Fit for 55) se nastávající předsednictví Rady chystá zaštítit diskusi o revizi systému pro obchodování s emisemi (EU ETS), věnovat pozornost tématu energetické účinnosti, a to se zaměřením na řešení energetické chudoby, zejména v souvislosti s energetickou náročností budov či problematice energetických komunit. Podpořit se chytá také revizi směrnice o zdanění energie a fiskální politiku, která bude v souladu s cílem dekarbonizace.

V oblasti energetiky se dále hodlá zaměřit na debatu ohledně návrhu revize nařízení o transevropských energetických sítích (TENE), a to s cílem dosáhnout politické dohody v Radě ještě v prvním pololetí letošního roku. Důležitým tématem je pro Portugalsko také využívání ekologického vodíku. Na začátek dubna připravuje konferenci v Lisabonu o využití zeleného vodíku při energetické transformaci.

Další prioritní oblastí portugalského předsednictví je plnění akčního plánu pro oběhové hospodářství. V této souvislosti se Portugalsko vyslovilo pro sdílení národních akčních plánů a konkrétních výsledků, a to s cílem reflexe na úrovni EU pokud jde o trh s druhotnými surovinami, nakládání s odpady, životní cyklus výrobků, recyklaci, opravitelnost či repasování. Pozornost hodlá věnovat revizi legislativního rámce pro baterie, zejména s ohledem na dopady navrhovaných opatření pro průmysl a strategickou autonomii EU. Více o návrhu nařízení ohledně baterií a odpadních baterií se dočtete v prosincovém bulletinu Energetika v EU.

Portugalsko se společně s Komisí bude podílet na uspořádání Dnů průmyslu. Konference, která se letos zaměří na témata digitální budoucnosti, dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a konkurenceschopnosti EU v globálním prostředí, se uskuteční v Bruselu ve dnech 24. až 26. února. Tedy ještě před zveřejněním aktualizace nové průmyslové strategie pro Evropu, které Komise avizovala na druhé čtvrtletí letošního roku.