Název: Financování energeticky úsporných projektů

Datum / čas: 18. května 2021, 13:00–14:00, v aplikaci ZOOM

Registrace: https://zoom.us/webinar/register/WN_yJyjO-a1SneqtrpwXvdrbg

Srdečně Vás zveme na národní webinář s názvem “Financování energeticky úsporných projektů”. Cílem webináře je představení možností podpory realizace energeticky úsporných projektů a způsobů snižování rizik při jejich financování. Představen bude nový program podpory EPC projektů v České republice. V rámci projektu Triple-A se podobné akce uskuteční v celkem 8 evropských státech (Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Itálie, Litva, Španělsko a Nizozemsko).

Na webinář bude v druhé polovině roku 2021 navazovat série workshopů, které Vás blíže seznámí se znalostmi, nástroji a metodami vyvinutými a využívanými v rámci projektu Triple-A. Standardizované nástroje Triple-A jsou určeny pro posuzování rizika financování energeticky úsporných projektů. Nástroje mají usnadnit a zpřehlednit investice do projektů energetické účinnosti v Evropské unii.

Program webináře:

  1. Představení
  2. Přístup k posuzování projektů (nástroje) Jiří Karásek (SEVEn)
  3. Dopady společného klasifikačního systému EU na financování projektů (EU taxonomie) Jiří Karásek (SEVEn)
  4. Jak redukovat rizika investic do projektů Jaroslav Maroušek (SEVEn)
  5. Moderní finanční nástroje a mechanismy Jaroslav Maroušek (SEVEn)
  6. Představení nového programu podpory EPC v ČR Vladimír Sochor (ČMZRB)
  7. Diskuse a shrnutí Moderuje Jiří Karásek

Máte zájem dozvědět se více?

Registrace .

Email pro vaše dotazy: contact@aaa-h2020.eu nebo navštivte stránky: www.aaa.h2020.eu

Sledujte nás:
Projekt Triple-A získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont